Statistiska centralbyrån, SCB

Kostnader för utbildningsväsendet 2009: Gymnasieskolans kostnader har ökat

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:36 CET

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302883.aspx

Kostnader för gymnasieskolan ökade mellan åren 2005–2009 med 16 procent. Under samma period ökade antalet elever med 10 procent.

Kostnader för universitet/högskola ökade med 9 procent medan grundskolans kostnader minskade med ett par procent under motsvarande period 2005–2009. Totala kostnaden för utbildningsväsendet 2009 var 273 miljarder kronor. Jämförelserna baseras på fasta priser.

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 10 procent

Kostnaden per elev i grundskolan har ökat med över 8 000 kronor mellan åren 2005–2009 till totalt 85 900 kronor. Det är en ökning med 10 procent. Antalet elever har under samma period minskat med 10 procent. Genomsnittliga anslagsintäkten per student i universitet/högskola har under samma period ökat med 11 procent, till totalt 69 000 kronor. För en elev i gymnasiet var kostnaden 90 400 kronor år 2009, vilket är en ökning med en procent. Jämförelserna baseras på fasta priser.

Sverige på sjätte plats av OECD-länderna

OECD-genomsnittet för utbildningskostnadernas andel av BNP år 2007 var 5,3 procent. Högst andel av samtliga OECD-länder hade Island med 7,8. På andra plats låg USA med 7,6. Sverige, med 6,3 procent, låg på sjätte plats.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82

 

Förfrågningar

Åsa Berg
Tfn 019-17 68 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se