Socialstyrelsen

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 09:00 CEST

År 2002 fick knappt 237 000 hushåll bestående av 434 000 individer ekonomiskt bistånd någon gång under året. Cirka 8,5 miljarder kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2001 och med nästan en tredjedel jämfört med 1997. Andelen nya biståndshushåll det vill säga hushåll som fått bistånd 2002, men inte 2001, var 2 procent. Det innebär den lägsta noteringen sedan 1981. Under den senaste 20-årsperioden har aldrig färre personer och hushåll fått ekonomiskt bistånd än under 2002.

År 2002 fick knappt 237 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. Dessa hushåll utgör cirka 6 procent av hushållen i befolkningen. Antalet biståndshushåll minskade med 16 000 eller med 6 procent jämfört med 2001. Ungefär 23 procent av de ensamstående kvinnorna med barn fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än alla andra typer av hushåll. Jämfört med 2001 minskade antalet med 9 procent. Ensamstående män utan barn var den sorts hushåll där andelen biståndshushåll var näst störst – 9 procent.

Det utbetalda beloppet per biståndshushåll var i genomsnitt 36 000 kronor, vilket var en ökning med drygt 2 procent jämfört med 2001. Andelen nya biståndshushåll, det vill säga hushåll som fått bistånd 2002, men inte 2001, var 2 procent. Det innebär den lägsta noteringen sedan 1981.

Ungefär vart fjärde barn i Malmö, drygt vart femte barn i Landskrona och vart sjätte barn i Göteborg levde i ett biståndshushåll 2002 jämfört med vart trettonde i riket som helhet. I kommunerna Danderyd, Vellinge och Forshaga levde färre än ett av hundra barn i hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd.

Under 2002 utbetalades cirka 8,5 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare. Det är en minskning med 4 procent jämfört med 2001 och med nästan en tredjedel uttryckt i fasta priser jämfört med 1997 då kostnaderna var som högst. Kostnaderna för 2002 (fasta priser) var de lägsta sedan 1992.

Biståndsmottagarna var i stor utsträckning yngre människor. Av biståndsmottagarna, 18 år och äldre, var 37 procent i åldern 18–29 år. Drygt 8 procent av samtliga invånare i åldern 18–29 fick ekonomiskt bistånd 2002. Knappt 33 procent av biståndsmottagarna 18–64 år var arbetslösa utan arbetslöshetsersättning från a-kassa eller KAS någon gång under året.

Ytterligare information: Ulf Larsson, statistiker, 08-555 533 64, Åsa Börjesson, avdelningschef, 08-555 530 41