Sveriges Kommuner och Landsting

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 12:05 CEST

Allt fler människor är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I över 65 procent av kommunerna beräknas kostnaderna för det ekonomiska biståndet att öka under 2004. Den höga arbetslösheten och försäkringskassans striktare regler inom sjukförsäkringen är huvudorsakerna till den stora ökningen.

I år ökar kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet för första gången sedan 1997 enligt en ny undersökning från Svenska Kommunförbundet. Den totala kostnadsökningen för kommunerna beräknas bli cirka 500 miljoner kronor eller fem procent. Totalt beräknas kostnaderna uppgå till närmare 9 miljarder kronor.

I över 65 procent, av de kommuner som ingått i undersökningen, bedöms kostnaderna för det ekonomiska biståndet att öka. I 32 procent av kommunerna är ökningen mer än 10 procent. Skälen som anges är bland annat ökad arbetslöshet och att färre personer är sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.

En annan förklaring till ökningen är att försäkringskassan tillämpar striktare regler när det gäller utbetalning av sjukersättning. Antalet sjuka människor som inte bedöms ha någon rätt till sjukersättning från försäkringskassan blir fler och följden blir att sjuka människor istället blir hänvisade till kommunernas socialtjänst under långa perioder.

I 18 procent av kommunerna beräknas kostnaderna för det ekonomiska biståndet att minska. Skälen till minskningen anges bland annat vara ett förändrat arbetssätt, bra samarbete med andra myndigheter och fler lediga arbeten.

- Att människor som behöver rehabilitering för att kunna återgå till arbetet i stället blir hänvisade till kommunernas socialtjänst är oroväckande, både ur ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv, säger Håkan Sörman, VD, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

- Vi ser nu tecken på att de statliga målen att minska kostnaderna för sjukförsäkringen får negativa effekter på kommunernas ekonomi, menar Sörman, som samtidigt efterlyser bättre samverkan mellan olika myndighetsområden.

Totalt har 149 kommuner och kommundelar deltagit i undersökningen som genomförts av Svenska Kommunförbundet.

För mer information:

Leif Klingensjö, Sektionen för socialtjänst, skydd och säkerhet, 08-452 78 51,
070-572 11 41
Per Sedigh, Finanssektionen, 08-452 77 43, 070-577 77 43