Ozonetech.

Kostnadsbesparingar för bryggerier och mejerier

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 17:22 CEST

Ozonetech erbjuder kompetens och system för kraftigt reducerade energi- och kemikaliebehov inom livsmedelsindustrin som bidrar med stora kostnadsbesparingar och minskade ställtider, framförallt inom bryggerier och mejerier.

Med vår innovativa ozonteknik revolutionerar vi ditt sätt att desinficera processutrustning som lagertankar, tapplinor, värmeväxlare samt övrig sluten processutrustning. Vår teknik används även med fördel för att förebygga oönskade aromer, färger och lukter i din produktionsprocess samt kvalitetssäkring av processvatten.

Desinfection & Sanitation with Ozone for Breweries and Food Industry

Visste du att

  • Ett bryggeri kan spara upp till 10-15% av den totala vattenförbrukningen med våra ozonsystem?
  • Mejerier och bryggerier kan spara hälften av det nuvarande kemikaliebehovet inom rengörings- och desinfektionsprocesser?
  • Ozon inte lämnar några miljöfarliga substanser i avloppsvattenet efter använding?
  • Vår ozonteknik på ett effektivt sätt säkerställer 100% rent processvatten och kvalitetssäkring under öl-, mjölk- och ostframställning?
  • Ozon-CIP möjliggör upp till 30 minuter kortare ställtider, vilket kan öka produktionseffektviteten signifikant?

Läs mer om våra lösningar för Desinfektion och sanering på bryggerier och Livsmedel- och dryckesframställning.

Länk: www.ozonetech.com

Om Ozone Tech Systems (OTS)

Ozone Tech Systems (OTS) är ett svenskt miljöteknikföretag med ett brett sortiment av egenutvecklade och svensktillverkade ozongeneratorer för luft- och vattenrening. Produktutbudet inkluderar olika typer av ozon- och syregeneratorer, injektorer, kylsystem samt övervaknings- och kontrollutrustning.

Produkterna används bl a för att rena luften i lokaler som soprum, hotellrum, fettavskiljarrum, restauranger och storkök, bostäder (med värmeväxlare), för att rena process-, avlopps-, dricks- och simbassängvatten, för återvinning av värme, vid olika former av luktproblem, samt vid sanering av miljögifter och mögel m.m.

Ozone Tech Systems grundades 1993 och är Sveriges mest erfarna företag inom rening av luft och vatten med ozon. Bland kunderna finns kommunala vatten- och avloppsreningsverk, metall- och tillverkningsindustrier, restauranger och storkök, allehanda fastigheter med behov av rening av luft och vatten (både kommersiella lokaler och flerfamiljshus), samt privatpersoner som vill rena sina bostäder. Se www.ozonetech.com.

Om ozon och ozonrening

Ozon, även kallat aktivt syre, är en naturlig gas som bildas av syre. Ozon är ett mycket kraftfullt oxidationsmedel. Det renar luft och vatten från bakterier, virus och andra mikroorganismer och eliminerar lukter utan att producera några farliga biprodukter (restozon återgår till syre). Det är naturens egen reningsprocess.

Ozon är en instabil gas och produceras på plats av ozongeneratorer. Det är ett effektivt och miljövänligt alternativ till andra reningsprocesser som ofta sker med kemikalier.

Processen dödar mikroorganismer och renar, behandlar och desinficerar luft och vatten. Ozon kan också användas för att förbättra luftens doft och vattnets smak, lukt och färg. Andra fördelar inkluderar minskade brandrisker i t ex imkanaler i restauranger, minskade kostnader för att tillvarata kemikalier och andra restprodukter från traditionella reningsprocesser, och möjligheten att återanvända spillvärme i form av renad luft för uppvärmning och därmed spara pengar.

Ökade krav på bl a ventilation och strängare lagstiftning för luft- och vattenrening driver marknaden för rengöring med ozon. Många fastighetsägare och industrier kan spara stora belopp på att rena luft och vatten med ozon istället för med traditionella metoder (t ex kemikalier).