Conductive

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 13:51 CEST

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet – För en dagverksamhet i framkant!

Det sociala innehållet i vardagen är den viktigaste komponenten för att våra äldre skall kunna känna meningsfullhet i livet. En värdig och innehållsrik vardag kan leda till att sjukdom och psykisk ohälsa skjuts på framtiden. Men, hur skapas ett sådant tillfredställande klimat? Det är här du kommer in i bilden och kan göra skillnad!

En välfungerande dagverksamhet är nyckeln till en meningsfull tillvaro

En väl utarbetad plan för hur du tar hand om den åldrande generationen i din kommun kan leda till en mer kostnadseffektiv äldrevård. Andra, mer kostsamma insatser, kan då ofta senareläggas. Den äldre kan bo hemma längre och få ett mer självständigt liv om resurser läggs på rätt fokus i rätt tid.

Vi har en ständigt växande andel äldre i Sverige, har din kommun råd att inte vara uppdaterad?

Konferensen ger dig kunskap om hur du kan bli ännu bättre på att driva en dagverksamhet med individen i fokus. Hur blir du mer flexibel och tillmötesgående samtidigt som du skapar möjligheter att spara pengar? Kanske även du har tröttnat på att spela bingo och vill finna ny inspiration till nya aktiviteter?

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Hur skapar du en demensdagvård med individen i fokus?
Barbro Sahlin
Enhetschef/Anhörigkonsulent
Söderhamns kommun

Verktyg för att höja kvaliteten, inte kostnaderna
Gunilla Jansson
Enhetschef
Nora kommun

Mötesplatser för äldre – vad betyder sociala nätverk?
Cecilia Henning
Docent i beteendevetenskap och socialt arbete och författare till ”Mötesplatser för äldre- viktig aspekt i samhällsplaneringen”.
Högskolan Jönköping

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Välkommen till årets viktigaste konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.