Conductive

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 13:51 CEST

Minskade kostnader med bibehållen kvalitet

Med nya LSS ställs det nya krav på kommunen inom en rad områden för att säkra kvaliteten men också möjlighet till att påverka kostnaderna. Har du kontroll över kostnadsutvecklingen och kan leva upp till LSS intention? Vilket ansvar har kommunerna för att påverka LSS-kostnaderna? Hur kommer de nya lagförändringarna att påverka kostnadsutvecklingen?

Sedan lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (LSS) infördes 1994 har kostnaderna för LSS ökat med 138 procent! Kommunerna har svårt att leva upp till rättighetslagen eftersom inte resurserna ökar. Det ligger i allas intresse att dämpa kostnadsutvecklingen inom LSS och samtidigt upprätthålla samma goda kvalitet. Men hur?

Lyssna till framgångsrika exempel från kommuner som har lyckats skapa både kostnadseffektiv och kvalitativ LSS-handläggning och verksamhet.

Lär dig metoder hur du kan förändra och förbättra din egen LSS-verksamhet. Lyssna till kommuner som effektiviserat bemanningen och sett över insatserna som lett till konkreta möjligheter att påverka bland annat kostnaderna och kvaliteten inom personlig assistans, gruppboenden, daglig verksamhet och särskild service. Konferensen behandlar också hur fler funktionsnedsatta kan komma i arbete och vilka juridiska möjligheter som finns för att påverka kostnadsutvecklingen.

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Varför skiljer sig LSS-kostnaderna sig åt så mycket mellan kommuner i Sverige?
Lena Birkelöf
Forskare
Institutionen för nationalekonomi
Umeå universitet

Praktiska metoder och verktyg som får fler funktionsnedsatta i arbete
Mårten Bjurströmer
Utbildningsansvarig
MISA

Juridiska möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen!
Jonas Reinholdsson
Jurist
KommunLex AB

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Vi ses på konferensen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.