Folksam

Kostnadsfri samtalsterapi för misshandlade kvinnor får bra gensvar – satsningen förlängs

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:16 CET

Under 2006 har Folksam och Kommunalarbetareförbundet bedrivit sitt projekt för samtalsterapi till kvinnor utsatta för våld i hemmet. Nu förlängs projektet och fortsätter under 2007. Under fjolåret fick drygt 130 kvinnor professionellt stöd av psykologer knutna till Kris- och Traumacenter, ett helägt dotterbolag i Folksam. Runtom i landet har Kommunals lokalavdelningar genomfört ett tjugotal seminarier på samma tema i samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) och Folksam.

Under 2006 satsades totalt en miljon kronor på projektet. Folksam och Kommunal satsar nu ännu en miljon, så att projektet kan fortsätta även under 2007.

. – För ett år sedan visste vi så mycket om problemets storlek och omfattning, att vi insåg det stora stödbehovet hos många kvinnor och började erbjuda kostnadsfri psykologhjälp, säger Christer Landelius, organisationschef på Folksam. Kvinnor som blir misshandlade av sina män i hemmet har väldigt få kontaktvägar ut till en klok medmänniska att tala fritt med, utan att vara rädd och utan det kostar en massa pengar. Problemet är omgivet av många känslomässiga spärrar.

- Genom vårt lokala arbete har vi lyckats knyta kontakter med många utsatta kvinnor, som vi förmått att söka hjälp och gå vidare, säger Lars-Åke Almqvist, vice ordförande i Kommunal. Hjälpbehovet försvinner inte bara för att året tagit slut. Det gensvar vi mött och det vi lärt oss om många kvinnors behov av stöd i en hopplös livssituation gör att Kommunal och Folksam förlänger projekttiden ännu ett år.

Efter 2007 kommer projektet att utvärderas ytterligare. En fråga som då ska besvaras är om den kostnadsfria psykologhjälpen för utsatta kvinnor kan göras till en permanent förmån, som ryms inom ramen för det fackliga medlemsskapet.

För ytterligare information:
Christer Landelius, organisationschef Folksam, tel efon 08-772 65 95, 0708-31 66 95
Lars-Åke Almqvist, vice ordförande Kommunal, telefon 070-671 11 56


Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07