Prevent

Kostnadsfri webbutbildning om arbetsmiljö för handeln

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:09 CEST

Nu kan alla inom handeln på ett enkelt och roligt sätt lära sig mer om arbetsmiljö. I utbildningen "Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö" möts deltagaren av ett personligt tilltal och lättillgängligt språk. Var och en har möjlighet att välja en väg genom utbildningen som är anpassad till den egna arbetsplatsen.


Interaktiva övningar varvas med korta informativa texter som förklarar sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Utbildningen ger breda kunskaper om arbetsmiljö, och omfattar bland annat ämnen som kommunikation, stress, buller och belastning.

I "Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö" vänder sig till alla som arbetar på kontor, lager eller i butik och tar totalt cirka fem timmar att gå igenom. Det går med fördel att dela upp utbildningen och ta del av innehållet vid flera tillfällen. De tidigare resultaten sparas genom programmets inloggningsfunktion.

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest, där alla som får godkänt resultat kan skriva ut ett diplom som bevis på sina kunskaper.

Så här säger företrädare för parterna om utbildningen:

Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel:
- Utbildningen är parternas gemensamma produkt för anställda i handeln. Det känns bra att vi är överens och vill samma saker inom arbetsmiljöområdet.
- Alla anställda är viktiga i arbetsmiljöarbetet och därför vänder sig utbildningen till både chefer och medarbetare för att på det sättet få bästa möjliga resultat.

Arne Mårtensson, vd på Arbetsgivarföreningen KFO:
- Utbildningen har tagits fram med stort gemensamt engagemang och mycket eget arbete från arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna, vilket är en garanti för kvalitet. Jag uppmanar alla i branschen att använda utbildningen. Ohälsa är kostsamt både för samhället och de anställda, och det här är en blomma i buketten av åtgärder.

Lars-Anders Häggström, ordförande för Handelsanställdas förbund:
- Utbildningen är bra av flera skäl. Den är gedigen, och mycket av innehållet är riktat till unga. Den kan användas både enskilt och i grupp och på de tider som passar var och en bäst, vilket är bra med tanke på handelns oregelbundna arbetstider.
- Utbildningen är lätt att förstå och tar upp problem vi i branschen känner igen. Det här är ett roligt sätt att lära sig mer om viktiga frågor.

"Din arbetsplats i handeln - lär om arbetsmiljö" finns tillgänglig på www.handelnsarbetsmiljo.se. Utbildningen har tagits fram av Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, i samarbete med Prevent och finansierat av AFA Försäkring. Bakom HAK står Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen.

För ytterligare information om innehållet:

Katrin Dagergren, Svensk Handel, tfn 08-762 77 55, katrin.dagergren@svenskhandel.se
Camilla Enocksson Skoglund, projektledare Prevent, tfn: 08-402 02 49, camilla.enocksson@prevent.se
Jannika Fahlander, Handelsanställdas förbund, tfn 08-08-412 68 19, jannika.fahlander@handels.se
Kerstin Wrisemo, Arbetsgivarföreningen KFO, tfn 08-702 54 37, kerstin.wrisemo@kfo.se

Presskontakt: Andreas Alskog, informatör, Prevent, tfn: 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se


Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.