KPA Pension

KPA Pension efter tredje kvartalet 2010: Hög avkastning och goda premieflöden

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:55 CET

KPA-gruppens premieintäkter för de tre första kvartalen 2010 är fortsatt goda, 6,8 miljarder kronor (6,7 samma period 2009). Resultatet uppgår till 3,6 (14,6) miljarder kronor och solvensen 168 procent. Bolagets ekonomi är stark.

 Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring AB fortsätter att utvecklas mycket starkt och uppgår till 7,5 (10,0) procent för årets nio första månader. Detta placerar åter KPA Pension i det absoluta toppskiktet bland jämförbara bolag. Den höga totalavkastningen beror främst på en stark utveckling på Stockholmsbörsen men också på att bolagets räntebärande placeringar har haft en god utveckling.

 - Vår placeringsstrategi har visat sig lyckosam. Vi har satsat på en modell med en liten kapitalförvaltning som fokuserar på att förvalta pensionsspararnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Och de fortsätter att leverera ett starkt resultat. Därmed säkerställer KPA Pension sin position som ett av de finansiellt starkaste pensionsbolagen i Sverige. Dessutom har vi låga avgifter och investerar enbart etiskt, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 Stark solvens och 78 miljarder i kapital

De totala premieinflödena till KPA-gruppen är fortsatt goda och uppgår till 6,8 (6,7) miljarder kronor efter tre kvartal. Samtidigt utbetalades endast 1,4 (1,2) miljarder kronor, tack vare många unga pensionssparare och, ännu så länge, få pensionärer. Totalt har KPA Pension en miljon kunder och det förvaltade kapitalet uppgår till 78 (67) miljarder kronor efter tredje kvartalet 2010. 

Efter tredje kvartalet  uppgår solvensgraden till 168 (168) procent. Det innebär att KPA Pensionsförsäkring AB har 68 procent mer tillgångar än bolaget behöver för att betala ut den garanterade pensionen. Bolaget kan därför ha större frihet i sin placeringsstrategi och långsiktigt kan pensionsspararna få betydligt mer i återbäring än den garanterade pensionen.

 Avkastningsräntan, det som kunderna får på sitt konto, under första halvåret var 7,5 procent (9,5 procent samma period 2009).

 För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 78 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se