KPA Pension

KPA Pension: Fortsatt stark avkastning +12,4 procent 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:19 CET

Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring för 2009 blir hela 12,4 procent.

- Det bevisar att vi kan leverera god avkastning både i nedgång och uppgång. Vår ekonomi är nu urstark, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 Totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring under 2009 blir +12,4 procent. Under 2008 hade KPA Pension +6,3 procents avkastning när genomsnittet i branschen låg på –6,7 procent. Det betyder att när avkastningen för de här två extrema åren jämförs ligger KPA Pension ligger i topp bland jämförbara bolag.

 Sedan 2001, när möjligheten till pensionsval i kommunsektorn infördes, har totalavkastningen i genomsnitt varit 4,3 procent per år. Lägg därtill att solvensgraden ökat snabbast i pensionsbranschen och nu ligget på 172 procent. Det betyder att KPA Pension har 72 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de långsiktiga garantierna till pensionsspararna.

 - Vi har varit framgångsrika i arbetet med att bygga upp en stark ekonomi. Först genom att vara aktiva på räntemarknaden när krisen slog till som hårdast 2008. Under 2009 har vi viktat om till betydligt mer aktier, något som visat sig vara en riktig strategi. Vår starka solvens gör att vi nu kan placera betydligt friare utan att ta onödiga risker. Det gynnar våra pensionssparare långsiktigt. Och självfallet fortsätter vi att enbart placera etiskt, allt enligt våra kunders önskemål, säger Lars-Åke Vikberg.

 Avkastningsräntan, det som kunden får direkt på kontot, uppgår 2009 till +11,9 procent. Och det förvaltade kapitalet för KPA Pensionsförsäkring var vid årsskiftet närmare 60 miljarder kronor.

 För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Tommy Kindberg, chefaktuarie, KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag närmare 70 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se