KPA Pension

KPA Pension halvårsrapport 2007 – fortsatt stark ekonomi

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:02 CEST

KPA Pension visar fortsatt starkt resultat. Premieinkomsterna ökar kraftigt och den goda solvensen förbättras ytterligare under första halvåret 2007. Vinsten uppgår till 4,4 miljarder kronor mot 2,7 miljarder under samma tid 2006.
Halvårsresultatet 2007 för KPA-bolagen, före bokslutsdispositioner och skatt, uppgår till 4 380 miljoner kronor (2 723 miljoner). Under 2006 har redovisningen anpassats till det nya tjänstepensionsdirektivet. Det innebär att de försäkringstekniska avsättningarna ska värderas med marknadsränta – inte som tidigare enligt en ränta som Finansinspektionen bestämde.

KPA Pensions sammanlagda premievolym i livbolagen växer starkt och uppgår efter första halvåret 2007 till 5 837 miljoner kronor (5 342 miljoner).

Under samma period utbetalades totalt 663 miljoner kronor (555 miljoner) till försäkringstagare.

Snabbväxare med bra solvens
KPA Pension växer snabbt. Det visar inte minst det beräknade nettoinflödet på cirka 5,6 miljarder kronor för hela 2007. Vid halvårsskiftet hade bolaget ett totalt förvaltat kapital på 51,1 miljarder kronor (42,6 miljarder).

Solvensgraden, som beskriver totala tillgångar i relation till värdet på garanterade åtaganden, uppgår till 155 procent (135 procent) i KPA Pensionsförsäkring AB och 148 procent (138 procent) i KPA Livförsäkring AB. Den allt starkare solvensgraden innebär att KPA Pension har betydande marginaler för att fullgöra bolagets garanterade åtaganden gentemot spararna.

Fortsatt låga driftskostnader
De totala driftkostnaderna i de båda livbolagen för det första halvåret 2007 är 148 miljoner kronor (130 miljoner).

- Vi har synnerligen låga administrativa kostnader och bland de absolut lägsta driftskostnaderna i förhållande till premierna. Samtidigt strävar vi efter att löpande utveckla våra produkter och ge service av yppersta klass. Därför kan vi också fortsätta att vara marknadsledande inom kommuner och landsting, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

Avkastningen på väg uppåt
KPA Pension har en stor del av tillgångarna placerade i räntebärande papper för att balansera riskerna och spegla långsiktigheten i sina åtaganden. I KPA Pensionsförsäkring AB är aktieexponeringen 38 procent den 30 juni 2007. Under första halvåret i år har räntorna fortsatt att stiga vilket medför att värdet på de räntebärande tillgångarna har sjunkit under perioden. Aktietillgångarna har haft en god utveckling i nivå med börsutvecklingen.

Totalavkastningen under halvåret uppgår till 2,1 procent (-0,9 procent) i KPA Pensionsförsäkring AB och 0,7 procent (-0,9 procent) i KPA Livförsäkring AB.

- Vi har arbetat hårt för att bygga upp en stabil grund för att kunna ge en långsiktigt trygg pension. I dag har vi en bra solvens, något som på sikt gynnar våra sparare. Jag siktar på att vi ska ha en avkastning minst i nivå med branschen inom en nära framtid. Och med etisk inriktning. Det är viktigt att komma ihåg när klimathotet blir allt tydligare, säger Bertil Repfennig.

För mer information kontakta:
Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49
Karin Friberg, vice vd KPA Pension, tel 08-665 05 89
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37


KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon kunder och 50 miljarder kronor i förvaltat kapital. För fjärde året i rad har KPA Pension 2006 utsetts till Årets Liv- och fondförsäkringsbolag av Affärsvärlden. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkrings-lösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension är det enda bolaget med enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se