KPA Pension

KPA Pension långsiktigt stark - Söderberg & Partners har fel

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:57 CEST

Söderberg & Partners påstår i DN i söndags att KPA Pension långsiktigt hamnar långt ner på deras rankinglista.
-S & P hävdar att det stora inflödet av nytt kapital påverkar oss negativt. I själva verket är det tvärtom, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.
I en artikel i DN i söndags kommenterar Söderberg & Partners sin ranking av livbolagen. Där hävdar S & P att KPA Pensions solvens påverkas negativt av det stora inflödet av nytt kapital. I själva verket är det tvärtom. KPA Pension får in mångdubbelt högre premier än bolaget betalar ut. De premier bolaget får in ger ett positivt tillskott till den redan starka solvensen.

- Det är ett märkligt påstående att komma från ett mäklarföretag som Söderberg & Partners. De ser inflöden av premier som något negativt, samtidigt nämner de inte med ett ord de etablerade bolagens stora utflöden av återbäring, något som riskerar att dränera dem på riskkapital. Detta belastar nytillkomna kunder - vilka just Söderberg & Partners genom sin ranking vill vägleda, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pensions starka solvens gör att bolaget räknar med att ha samma andel aktier i genomsnitt som pensionsbranschen i övrigt. KPA Pension har också halverat de redan låga avgifterna för spararna i det traditionella pensionsbolaget från 2009 och alla pengar placeras enligt etiska riktlinjer. KPA Pensions avkastning 2008 är +6,3 procent, samtidigt som branschsnittet under samma period ligger på -6,7 procent.

- KPA Pension har sedan 2002 haft en för branschen unik tillväxt av solvensen och den ekonomiska styrkan är i dag fullt i linje med den hos de bästa bolagen. Att hävda att KPA Pension är svagt bolag går inte längre. Situationen är snarast den omvända, vilket styrks av den faktiska utvecklingen, säger Bertil Repfennig.


För mer information kontakta:
Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-08-665 48 49
Tommy Kindberg, chefaktuarie KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med drygt en miljon kunder och 56 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se