KPA Pension

KPA Pension: Rekordstark solvens på 186 procent 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 11:35 CET

Det goda utvecklingen i KPA Pensionsförsäkring fortsätter. Solvensgraden blir rekordstark på 186 procent. Avkastningen blir fortsatt goda 8,2 procent.

- Våra kunder kan känna sig trygga inför framtiden, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 Totalavkastningen för KPA Pensionsförsäkring under 2010 blir 8,2 (12,4) procent. Under de fem senaste åren har totalavkastningen i genomsnitt varit 5,0 procent – detta trots att världen har gått igenom en svår finanskris.

 Lägg därtill att solvensgraden ökat snabbast i pensionsbranschen och nu ligget på 186 procent. Det betyder att KPA Pension har 86 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de långsiktiga garantierna till pensionsspararna. Detta trots att bolaget startade så sent som 2001.

 - Vi har varit framgångsrika i arbetet med att bygga upp en stark ekonomi. Först genom att vara aktiva på räntemarknaden när krisen slog till som hårdast 2008. Under 2009 har vi viktat om till betydligt mer aktier något som visat sig vara en riktig strategi. Vår starka solvens gör att vi nu kan placera betydligt friare utan att ta onödiga risker. Det gynnar våra pensionssparare långsiktigt. Och självfallet fortsätter vi att enbart placera etiskt, allt enligt våra kunders önskemål, säger Lars-Åke Vikberg.

 Avkastningsräntan, det som kunden får direkt på kontot, uppgår 2010 till 8,4 procent. Och det förvaltade kapitalet för KPA Pensionsförsäkring var vid årsskiftet närmare 70 miljarder kronor.

 För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag närmare 80 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se