KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i åtta Västerbottenskommuner

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:36 CEST

Åtta inlandskommuner i Västerbotten har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta pensioner för totalt 6 400 personer de kommande åren.

 Det är Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Åsele, Dorotea, Storuman, Sorsele och Robertfors kommuner som har upphandlat gemensamt. Resultatet är att KPA Pensionsservice AB får fortsätta att sköta kommunernas pensioner i 3 år. Avtalstiden löper från den 1 juli 2010 till den 30 juni 2013 med chans till ytterligare förlängning i 2 år.

 – Vi är oerhört stolta och glada över att de här åtta kommunerna i Västerbottens län har gett oss förtroendet att ta hand om deras pensioner i ytterligare en avtalsperiod. Självklart kommer vi att göra vårt yttersta för att ge bästa möjliga service för att våra kunder här ska bli nöjda. Det säger Åke Andersson, kundansvarig, KPA Pension.

 Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för totalt 6 400 personer, varav totalt 4 400 anställda i kommunerna och för 2 000 pensionärer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

 – En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Åke Andersson.

 KPA Pension var det traditionella livbolag som klarade de båda extrema åren 2008-2009 bäst bland konkurrenterna med hög avkastning och stark solvens. Detta har den brittiska tidskriften Life&Pension Risk uppmärksammat genom att tilldela bolaget priset som Bästa pensionsbolag 2010.

 För mer information

Åke Andersson kundansvarig KPA Pension, tel 08-08-665 05 42

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 76 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se