KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Arvika

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 15:39 CET

Arvika kommun har valt KPA Pensionsservice för att sköta kommunens pensionsadministration under de kommande åren.

 - Vi är oerhört glada över att Arvika kommun har gett oss förtroendet att administrera kommunens pensioner under ytterligare en avtalsperiod. Jag lovar att vi ska anstränga oss till det yttersta för att leva upp till Arvika kommuns förväntningar, inte minst när det gäller kompetens och service, säger Henrik Arenbro, kundansvarig KPA Pension för Arvika kommun.

 Arvika kommuns beslut innebär att cirka 3 000 anställda i kommunen och 1000 pensionärer får sina pensioner utbetalda av KPA Pensionsservice AB. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

 Avtalstiden löper från den 1 april 2010 till den 31 mars 2013 och kan förlängas upp till två år.

 KPA Pension var det traditionella livbolag som klarade finanskrisen bäst 2008 med en totalavkastning på 6,3 procent. Samtidigt som branschsnittet låg på minus 6,7 procent. Den goda totalavkastningen har fortsatt och ligger efter tredje kvartalet 2009 på 10 procent. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och placerar alla pensionspengar efter strikta etiska regler.

 För mer information:

 Henrik Arenbro, kundansvarig KPA Pension, tel 0768-31 40 06

 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

  

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se