KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget Blekinge

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 15:36 CET

Landstinget i Blekinge har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta landstingets pensionsadministration de kommande åren.

– Vi är oerhört stolta och glada över att Landstinget Blekinge har gett oss förtroendet att administrera landstingets pensioner i ytterligare en avtalsperiod. Självklart ska vi göra vårt yttersta för att ge bästa möjliga service för att våra kunder i Landstinget Blekinge ska bli nöjda, säger Jan Rasmusson, enhetschef för landsting, KPA Pension.

Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för 5 000 anställda i landstinget och för 2 800 pensionärer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Avtalstiden löper från den 1 januari 2010 till den 31 december 2012 och kan förlängas med ytterligare två år.

– En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Jan Rasmusson.

KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar för 15 landsting som har upphandlats under 2009.

För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85, 0734-39 34 17

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se