KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget i Gävleborg

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 16:23 CET

Gävleborgs läns Landsting har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta landstingets pensionsadministration de kommande åren.

 - Vi är stolta och glada över att Gävleborgs läns Landsting har gett oss förtroendet att administrera landstingets pensioner i ytterligare en avtalsperiod. Självklart ska vi göra vårt yttersta för att ge bästa möjliga service för att fullfölja vårt uppdrag till Gävleborgs Landsting, säger Jan Rasmusson, enhetschef för landsting, KPA Pension.

 Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för 7 500 anställda i landstinget och 5 200 pensionärer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

 Avtalstiden löper från den 1 april 2010 till den 31 mars 2013 och kan förlängas ytterligare ett år.

 - En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Jan Rasmusson.

 KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar för 15 landsting som har upphandlats under 2009.

 För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se