KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 15:27 CET

Landstinget i Värmland har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta landstingets pensionsadministration de kommande åren.

- Självklart är vi både stolta och glada över att Landstinget i Värmland har gett oss förtroendet att administrera landstingets pensioner i ytterligare en avtalsperiod. Våra kunder i Landstinget Värmland har höga förväntningar på oss – förväntningar som vi ska göra vårt yttersta för att leva upp till, säger Jan Rasmusson, enhetschef för landsting, KPA Pension.

Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för 7 000 anställda i landstinget och för 6 000 pensionärer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Avtalstiden löper från den 1 januari 2010 till den 31 december 2011 och kan förlängas med ytterligare två år.

- En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Jan Rasmusson.

KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar för 15 landsting som har upphandlats under 2009.

För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85, 0734-39 34 17

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se