KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:19 CET

Landstinget i Värmland har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta landstingets pensionsadministration de kommande åren. Totalt berörs 15 800 personer.

-Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi glada över att Landstinget i Värmland har gett oss förtroendet att ta hand om deras pensioner ytterligare en avtalsperiod, säger Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension.

Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för 7 900 anställda i landstinget och 7 900 pensionärer, totalt omfattas 15 800 personer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

I årets upphandling har Landstinget i Värmland samarbetat med landstingen i Uppsala, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Avtalstiden löper från den 1 april 2014 och tre år framåt och kan förlängas ytterligare två år. Därmed kommer KPA Pension att ta hand om pensioner för cirka 80 000 personer i dessa landsting.

-En förklaring kan vara att Svenskt Kvalitetsindex visar att vi fortsätter att ha de mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting, inte minst för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet  och värde. Dessutom har vi stark ekonomi med högst avkastning bland jämförbara bolag under femårsperioden 2008-2012, säger Jan Rasmusson.

KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar för de nio landsting/regioner som har upphandlats under 2013.

För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 100 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se