KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 15:45 CET

Landstinget Västerbotten har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta landstingets pensioner för totalt 15 2000 personer de kommande åren.

 – Vi är oerhört stolta och glada över att Landstinget i Västerbottens län har gett oss förtroendet att ta hand om landstingets pensioner i ytterligare en avtalsperiod. Självklart ska vi göra vårt yttersta för att ge bästa möjliga service för att våra kunder i Landstinget Västerbotten ska bli nöjda. Det säger Jan Rasmusson, enhetschef för landsting, KPA Pension.

 Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för totalt 15 200 personer, varav 10 100 anställda i landstinget och för 5 100 pensionärer. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

 Avtalstiden löper från den 1 januari 2010 till den 31 december 2012 och kan förlängas med ytterligare två år.

 – En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Jan Rasmusson.

 KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar för 15 landsting som har upphandlats under 2009. KPA Pension var det traditionella livbolag som klarade finanskrisen bäst 2008 med en totalavkastning på 6,3 procent. Samtidigt som branschsnittet låg på minus 6,7 procent. Den goda totalavkastningen har fortsatt och ligger efter tredje kvartalet 2009 på 10 procent.

 För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85, 0734-39 34 17

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se