KPA Pension

KPA Pension ska sköta pensionerna i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 15:16 CET

Region Skåne har gett KPA Pensionsservice i uppdrag att sköta regionens pensionsadministration under de kommande åren. Uppdraget omfattar 34 000 anställda och 19 000 pensionärer.

 - Självklart är vi oerhört glada att Region Skåne nu också har gett oss förtroendet att administrera regionens pensioner i ytterligare en avtalsperiod. För några månader sedan fick vi ett liknande uppdrag av Skånekommunerna. Jag lovar att vi ska göra vårt yttersta för att alla våra kunder i Skåne ska bli nöjda, säger Jan Rasmusson, enhetschef KPA Pension.

 Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB ska sköta pensionsadministrationen för 34 000 anställda och för 19 000 pensionärer i Region Skåne. Tilldelningen av kontraktet har skett efter offentlig upphandling och gäller pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

 Avtalstiden löper från den 1 januari 2010 till den 31 december 2012 och kan förlängas med ytterligare två år.

 - En förklaring till att vi vunnit upphandlingen kan finnas i Svenskt Kvalitetsindex 2009. Där framgår tydligt att vi har de absolut mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Våra kunder ger oss höga poäng för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, nöjdhet och värde, något som ställer fortsatt höga krav på oss. Och som vi allra helst ska överträffa, säger Jan Rasmusson.

 KPA Pension har vunnit samtliga upphandlingar, för 14 landsting och för Region Skåne, som har upphandlats under 2009. Region Skåne har alltså det samlade ansvaret för hälso- och sjukvård, inklusive tandvård samt för regional utveckling, inklusive kollektivtrafik.

 För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 65 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se