KPA Pension

KPA Pension: Stor okunskap om skillnad mellan traditionell försäkring och fondförsäkring

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 16:18 CEST

Ett tryggt pensionssparande är viktigast för anställda i kommuner och landsting. Men 7 av 10 känner ändå inte till skillnaden mellan en trygg traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring. Det visar en undersökning från KPA Pension.

KPA Pension har låtit Sifo ställa frågor om tjänstepension till drygt 1000 personer bland kommun- och landstingsanställda över hela landet.

Nästan alla känner till att de har en tjänstepension. Mer än 7 av 10 vill ha ett tryggt pensionssparande med låg risk, där inbetalade pengar inte kan minska i värde. Färre än var femte är beredd att ta risker med sitt pensionssparande för att eventuellt kunna få högre avkastning.

De kommunanställda vet att de kan välja mellan traditionellt pensionssparande och sparande i fondförsäkring. Däremot kan 7 av 10 (se bilaga) inte skilja på de olika sparandeformerna. De vet inte att traditionellt pensionssparande har garanterad pension och de alltid kan få tillbaka inbetalda pengar. Detta i motsats till sparande i fondförsäkring som kan ge högst varierande avkastning och därmed osäker pension.  

Närmare 4 av 10 säger att de varken kan eller vill göra ett aktivt val utan litar på det förvalda pensionsbolaget. Något färre har valt aktivt medan var fjärde inte vet om de har valt. Äldre, högutbildade och gifta är mer insatta än snittet och män är mer villiga att ta risker än kvinnor men männen är få i kommunsektorn

- Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Därför måste vi bli ännu bättre på att informera om skillnaden mellan ett tryggt traditionellt pensionssparande och risken med sparande i fondförsäkring. Tyvärr blir slutsatsen av undersökningen att många är så osäkra på hur pensionen fungerar och kan få svårt att värja sig mot oseriösa, så kallade rådgivare, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Under de fem senaste har KPA Pension haft den högsta totalavkastningen i snitt bland jämförbara bolag som är öppna för nyteckning +7,9 procent varje år.

För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 100 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se