KPA Pension

KPA Pension toppar Svenskt Kvalitetsindex i kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:51 CET

För tredje året i rad har KPA Pension de klart mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting. Det visar Svenska Kvalitetsindex, SKIs, nya rapport om försäkringsbranschen 2010.

 Kunderna i KPA Pension fortsätter att vara allt nöjdare och ger bolaget totalt 69,5 poäng 2010 mot 68,8 2009. Konkurrenterna inom kommunsektorn, SPP och Skandia, får totalt 61,6 poäng respektive 66,1 poäng.

 KPA Pension ligger 3,5 poäng över snittet om hela branschen jämförs och då ligger Länsförsäkringar högst med 72,3 poäng med KPA Pension på andra plats och Nordea Liv på tredje plats. Bland de kunder som är mycket nöjda ligger KPA Pension i nivå med Länsförsäkringar.

 - Vi är mycket glada över att våra kunders förtroende för KPA Pension ytterligare har stärkts. Sedan förra året ökar våra värden speciellt för service men också för prisvärde. Dessutom har vår image förbättrats, något som troligen hänger samman med att vår ekonomi nu är urstark. Självfallet ska vi göra vårt yttersta för att leva upp till våra kunders krav och förväntningar på oss också i fortsättningen, säger Lars-Åke Vikberg, vd i KPA Pension.

 KPA Pension slår sina konkurrenter inom det kommunala området på samtliga områden som har undersökts: lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet, image, nöjdhet, prisvärde och förväntningar. 

 Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mäter och analyserar hur kunder och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. I höstens försäkringsstudie har 10 000 privatkunder och företag/förvaltningar intervjuats under oktober. Index för kundnöjdhet har räknats fram via en analysmetod som bygger på svar från ett 40-tal olika frågor. Därefter räknas värdet fram mellan 0-100, där 100 är högst.

 För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 78 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se