Länsmuseet Gävleborg

Kråknäsjärnet från Torsåker – helt unikt i sitt slag

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 19:28 CEST

För snart tio år sedan, i april 1993, hittades ett par s.k. järnluppar och tolv ämnesjärn i en kulle vid Kråknäset, strax söder om Torsåker i Gästrikland. Fyndet visade sig vara märkligare än man först trodde – ett av de äldsta järnfynd som gjorts i Sverige.

Luppar kallas de järnklumpar som våra forntida förfäder fick fram när de smälte myrmalm i blästerugnar. Lupparna var fulla av kol och slagg som måste hamras bort innan de kunde formas till ämnesjärn. Lupparna från Kråknäs hade tagits ur ugnarna obearbetade vilket var ovanligt. Ändå innehåller de ganska lite föroreningar – ett tecken på att framställningsprocessen varit effektiv.

Lupparna väger 25 respektive 33 kg, och dateras till 500-talet e.Kr., d.v.s. långt före vikingatiden.

Av de bearbetade lupparna formades tunna plåtar, som ofta veks för att visa kvaliteten på järnet. Nu hade man fått fram ett råmaterial, ämnesjärn, för tillverkning av föremål. Ämnesjärnen från Kråknäs är daterade till tiden kring Kristi födelse, alltså omkring 2 000 år gamla. De är cirka 55 cm långa och väger cirka 1 kg styck.

Ämnesjärnen och lupparna hittades på några meters avstånd från varandra vid två stora stenblock. Eftersom det i närheten fanns rester av ugnar som kunde ha rymt stora smältor, trodde arkeologerna först att ämnesjärn och luppar var samtida, Men så var alltså inte fallet.

Fynd av ämnesjärn görs oftast utmed gamla handelsvägar. Men Kråknäset ligger inte vid någon känd sådan. De förvarades nergrävda i jorden – den tidens kassaskåp – kanske i avvaktan på att handelsmän skulle passera trakten, eller tills smeden själv hade möjlighet att sälja dem på någon marknadsplats.

Eftersom fyndet har ett riksintresse har det under några år förvarats på Historiska museet i Stockholm. Men nu är det tillbaka i Gästrikland, som långtidsdeposition på Länsmuseet Gävleborg. Fyndet finns nu utställt i museets basutställning "Spår av liv".