Konsumentverket

Krångliga avtalsvillkor för finansiella tjänster

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:15 CEST

Företagen på finansmarknaden använder svårförståeliga och krångliga avtalsvillkor. Det konstaterar Finansinspektionen och Konsumentverket i en gemensam utredning. Som lösning på problemet föreslås avtalsvillkor som konsumenterna begriper.

Många av avtalsvillkoren är svårförståeliga och krångliga för konsumenter att överblicka. Ett exempel är friskrivningsklausuler där nästan samtliga banker friskriver sig från ansvar om banken varit "normalt aktsam". Likaså är avtalsvillkor om avgifter ofta otydliga och svårgenomträngliga. Konsumenterna ska i avtalet få tydlig information om vilka slags avgifter som kommer eller som kan komma att tas ut.

Finansinspektionen och Konsumentverket anser därför att företagen måste se till att villkoren formuleras om så att kunderna begriper vad det är de skriver på. Det konstateras också att brister i olika avtal fortfarande finns kvar trots att Konsumentverket tidigare påtalat detta.

Branschgemensamma standardavtal för olika finansiella produkter underlättar för konsumenterna att jämföra och överblicka. Å andra sidan kan standardiserade avtal vara konkurrensbegränsande och motverka produktutveckling. En väg att gå är att framtida branschgemensamma avtal begränsas till ett mindre antal finansiella bastjänster med sådana villkor som är viktiga för konsumenten, men som inte är centrala för konkurrensen.


Kontaktpersoner

Gunnar Wikström, byråchef, Konsumentverket, tel 054-19 40 26, Hans Bäckström,
Analytiker, Finansinspektionen, tel 08-787 80 80, mobil 070-215 26 35


Läs mer

Standardvillkor för finanstjänster (PDF-fil)
http://www.konsumentverket.se/Documents/ekonomi/rapport_standardvillkor_FI_KOV_31aug07.pdf