Livsmedelsverket

Kräftparti avvisat i gränskontrollen

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 10:30 CEST

Livsmedelsverket har hittat nitrofuran i ett parti kräftstjärtar från Kina. Partiet har stoppats. Halterna är låga i det stoppade partiet och medför därför inte någon hälsorisk.

Nitrofuraner är substanser med antimikrobiell effekt. De är förbjudna inom EU eftersom de kan vara cancerframkallande vid långvarig och regelbunden konsumtion.

Gränskontrollen provtar för närvarande var femte sändning av kinesiska kräftor. Det gäller förekomst av bakterier av släktet Vibrio och otillåtna antibakteriella preparat som kloramfenikol, tetracyklin och nitrofuran.

Ytterligare upplysningar: Åsa Kjellgren, veterinärinspektör: 018-17 57 67