Länsstyrelsen i Stockholms län

Kräftpest i Bornsjön

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 14:53 CEST

Kräftpest har konstaterats i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön. Orsaken är illegal utsättning av signalkräfta. Bornsjön har alltid haft ett mycket gott bestånd av flodkräfta, men under 2004 har beståndet helt försvunnit.

De första tecknen på problem uppdagades sommaren 2002 då två illegalt utsatta signalkräftor fångades. Under 2003 minskade kräftbeståndet i delar av sjön och året därpå fanns det inga flodkräftor kvar. Anledningen är att de illegalt utsatta signalkräftorna smittat flodkräftorna med kräftpest. Händelsen är polisanmäld och sjön är pestförklarad av länsstyrelsen. Kräftpest är ofarligt för människor och andra djur är kräftor.

- Att en så kontrollerad och övervakad sjö som Bornsjön drabbas av detta är belysande för problemet, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson. Illegala utsättningar av signalkräfta är det särklass största hotet mot flodkräftan. Bornsjön var en av de sista bra flodkräftsjöarna i länet.

Mycket stora ekologiska och ekonomiska värden har gått till spillo i och med att flodkräftan försvunnit. Att restaurera sjön kommer att kräva stora insatser i form av pengar och arbetsinsatser.

Stockholm Vatten, berörda kommuner, Fiskeriverket och Länsstyrelsen kommer nu att formulera ett projekt i syfte att åter skapa möjligheter för flodkräftor att leva i sjön. I första hand krävs undersökningar för att försäkra sig om att Bornsjön är helt tom på signalkräftor. Utsättningar kan som tidigast påbörjas 2006.

För mer information kontakta:
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen, telefon 08-785 40 55