Länsstyrelsen Västerbotten

Kräftpestområdet i Umeälven utökas

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2013 09:53 CET

Under 2011 konstaterades kräftpest i nedre Umeälven. Ett år senare förklarade Länsstyrelsen området mellan regleringsdammen i Norrfors och havet som kräftpestsmittat. Nu har ny information kommit fram. Konsekvensen blir att kräftpestområdet måste utökas.

När kräftpesten i området mellan regleringsdammen i Norrfors och havet konstaterades år 2012 var det det första fallet av kräftpest i Västerbotten, och det nordligaste som någonsin konstaterats i Sverige. I och med pestutbrottet slogs ett av Norrlands bästa bestånd av flodkräftor ut. Nu måste kräftpestområdet utökas som en konsekvens av att ny information framkommit.

– Vi fick en död flodkräfta tillskickad oss och vi skickade den vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. Det visade sig att denna kräfta bar på kräftpest, säger länsfiskekonsulent Ulf Carlsson.

Det var en privatperson boende i Västra Spöland som fann kräftan död vid sin brygga i Vindelälven under 2011.

– Detta samt att inga flodkräftor fångades i det provfiske vi genomförde under hösten i området från Överboda upp till Vännfors gör att vi tråkigt nog måste konstatera att smittan nu finns åtminstone upp till Vännforsen i Vindelälven och upp till Pengfors regleringsdamm i Umeälven, konstarerar Ulf Carlsson och påpekar att nu måste området som förklarats som smittat utökas.

Signalkräftan är boven

Sjukdomen kräftpest orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen angriper både vår inhemska flodkräfta och den från Nordamerika införda signalkräftan. Flodkräftan dör av angreppet medan signalkräftan är mer motståndskraftig och överlever. Därför orsakas de flesta utbrott av att smittade signalkräftor förflyttas av människor, vilket också är den troligaste orsaken till det utbrott vi nu ser i Ume- och Vindelälven.

– Det går inte nog understryka hur viktigt det är att allmänheten förstår allvaret i att sätta ut signalkräftor i vatten där de inte hör hemma. Nu har mycket stora ekologiska och ekonomiska värden gått till spillo och det är tveksamt om det är möjligt att återfå ett livskraftigt flodkräftbestånd. Hoppet står till att inga signalkräftor finns kvar, vilket skulle kunna medge återutplantering av flodkräftor, säger Stefan Larsson, fiskekolog på länsstyrelsen.

Undersökningar under sommaren och hösten

För att lokalisera eventuella signalkräftor kommer Länsstyrelsen, i samarbete med engagerade fiskerättsägare och Umeå kommun att provfiska i området från havet upp till Vännfors under  sommaren och hösten 2013. Dessutom kommer friska flodkräftor sumpas i burar för att utröna om svampsporer fortfarande finns i området.

– Vi får hoppas att resultatet ger oss möjlighet att tro att smittan är borta. Då skulle återutplantering av flodkräftor vara möjlig, vilket skulle vara väldigt positivt. I dagsläget vågar jag dock inte vara allt för hoppfull, säger Stefan Larsson.

Förbud inom området

I området som nu är beslutat som kräftpestsmittat, från havet upp till Vännforsen i Vindelälven och till Pengfors regleringsdamm i Umeälven, är det är förbjudet att:

- fånga kräftor och hantera okokta kräftor. Det också förbjudet att använda fisk som bete i ett annat vatten än där den fångats.

- transportera fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts inom området till någon annan sjö eller något annat vattendrag innan det har desinfekterats.

I beslutet finns ett generellt undantag från kravet på desinfektering för de båtar som lämnar älvens sötvattensområde och kör ut till havet och inte körs vidare upp i annat sötvattensområde.

– Då flodkräftan inte finns i havet bedömer vi att det inte finns någon risk att föra smittan vidare om man bara kör ut till havet, säger Stefan Larsson. 

Hur kan man desinfektera?  

 1. Koka föremålet i minst 5 minuter under lock.
 2. Sänka ner eller tvätta föremålet med 70-procentig sprit (T-röd) under minst 20 minuter.
 3. Frys ned föremålet under -10°C i minst ett dygn 
 4. Torka föremålet till fullständig torrhet.
  -  Stora föremål i bastu i 60-80°C under minst 5 timmar.
  -  Mindre föremål i bastu i 60-80°C under minst 1 timme.
  - Torkning av gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande i solen.
 5. Båtar kan duschas med T-röd efter att allt vatten är urtömt.
 6. Högtryckstvättning med 80°C vatten  

För ytterligare information kontakta:

Stefan Larsson, 090 – 10 72 12, 070 – 326 76 16

Ulf Carlsson, 090-10 82 98, 070 - 515 82 98

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.