HomO Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Kränkningar i skolan - förekomst, former och sammanhang

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 16:31 CEST

Under Stockholm Pride anordnas ett stort antal seminarier kring olika aktuella teman. HomO medverkar detta år med ett seminarium om skolan.

Med utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter har Värdegrundscentrum vid Göteborgs universitet undersökt förekomsten av kränkande behandling, bland annat homofobi och könsrelaterad mobbning, i skolan. Man har låtit eleverna själva beskriva de normer som finns i skolan och hur skolan förhåller sig till homosexualitet. Resultaten presenteras i en forskningsrapport som utförts på uppdrag av Skolverket. Rapporten är skriven av Christine Osbeck, Ann-Sofie Holm samt Inga Wernersson professor vid Göteborgs Universitet.

Studien presenteras av Christina Osbeck, doktorand vid Karlstads universitet.

Christine Gilljam från HomO redogör för myndighetens erfarenheter av arbetet med frågor kring sexuell läggning och homofobi i skolan.

Annica Ryng från RFSL:s ungdomsförbund berättar om deras verksamhet i skolan och hur man vill att HBT-frågor skall tas upp i utbildningen.

Plats: Stockholm Pride Seminariecenter, stora salen Mondo, Medborgarplatsen 8 på Södermalm,
Tid: Onsdagen 30 juli 16.00

För mer information kontakta
Christine Gilljam, Utvecklingsdirektör HomO
08- 55 60 95 25, 070- 34 51 575