Socialdemokraterna Norrbotten

Kräv fortsatt regionalpolitik!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:58 CET

Vi Socialdemokrater i Norrbotten kräver att regeringen säkerställer en kraftfull regionalpolitik . Vi vill att Sverige och den svenska regeringen i  EU sammanhang fortsätter hävda bland annat Norrbottens särskilda utmaningar med stora avstånd och glesbygd. EU.s regionalpolitiska satsningar innebär tillsammans med nationella, regionala och lokala  medel  flera hundra miljoner kronor som med politisk vilja kan investeras i länets strategiska utvecklingsarbete.

Vi har nu fått allvarliga signaler om att den borgerliga regeringen är beredd att frångå hittills rådande grundprinciper för EU:s regionalpolitiska satsningar. EU:s regionalpolitik – den sk sammanhållningspolitiken – är det viktigaste verktyget vi idag har för att ta tillvara och vidareförädla länets rika tillgångar. Vi tillför i det viktiga resurser både till landet och EU.

Den svenska regionalpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik är nödvändiga för att skapa utveckling i hela landet. För oss Socialdemokrater i Norrbotten är det en politisk självklarhet som vi menar att även den borgerliga regeringen måste stå bakom.

Uttalande antaget av styrelsen för Socialdemokraterna i Norrbotten vid möte fredag 11 februari, 2011.

För mer information
Karin Åström
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
Riksdagsledamot
070 546 66 64

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com