Socialdemokraterna i Uppsala

Kräv offentlighet och meddelarfrihet i skattefinansierade välfärdsföretag!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 16:18 CEST

Idag behandlar kommunstyrelsen en motion från (S) om att ställa krav på meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privata verksamheter som finansieras med skattepengar. Den borgerliga majoriteten säger nej. I en debattartikel i UNT idag lovar de istället att ”följa” den statliga utredning som finns. Under tiden genomförs en politik som medför att en stadigt ökande andel av skattepengarna används utan den garant mot missförhållanden som offentlighetsprincipen och meddelarfriheten utgör. Det är inte acceptabelt säger de socialdemokratiska kommunalråden i Uppsala, Marlene Burwick och Erik Pelling, i en kommentar.

– Att Fredrik Ahlstedt (M) nu lovar att ”följa” den statliga utredning som finns är bra, allt annat vore konstigt. Men utredningen tittar bara på frågan om meddelarfrihet, den säger inget om offentlighetsprincipen. Dessutom blir den inte klar förrän tidigast om ett år och när, om alls, en eventuell lag kan tänkas komma är det ingen som vet. Vi måste göra det vi kan redan nu för att säkerställa den offentliga insynen i hur skattepengarna används i privat drivna äldreboenden och andra välfärdsverksamheter, säger kommunalrådet Marlene Burwick (S).

– Att det eventuellt kanske någon gång kommer ett lagförslag som delvis tar itu med den skriande bristen på insyn och transparens när det gäller hur skattepengar används i offentligt finansierade privata verksamheter räcker inte. Ska vi verkligen låta skattepengar rulla utan insyn och inte göra något alls under tiden? Vi kan ge kommunrevisionen utökade befogenheter och vi kan ställa krav i de avtal vi sluter, säger kommunalrådet Erik Pelling (S)

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd
Mobil 076-761 83 66
Erik Pelling, kommunalråd
Mobil 076-137 78 7