Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Kräv privilegierat partnerskap för Turkiet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:42 CEST

- Erbjud Turkiet priviligerat partnerskap då man inte kvalificerar sig för fullvärdigt medlemskap i EU, säger KDU:s 2:e vice ordförande Martin Källstrand i en kommentar till förhandlingarna.

Under måndagen inleds förhandlingar med Turkiet kring medlemskap i den Europeiska Unionen. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) kräver dock, som enda svenska politiska ungdomsförbund att förhandlingsprocessen som nu
initieras inte resulterar i fullvärdigt medlemskap.

Anledningarna till detta är att Turkiet vägrar erkänna det folkmord som genomfördes 1917 på kristna minoriteter i landet, den bristande MR-situationen som innebär frekvent förekommande tortyr samt begränsad
press- och religionsfrihet, samt säkerhetspolitiska tveksamheter då gränskontroller mot Iran, Irak o Syrien skulle omöjliggöras.

- De viktigaste anledningarna till att Turkiet inte kvalificerar sig är dock EUs geografiska begränsning och EUs värdegrund som baseras i kristendom och västerländs humanism, fortsätter Martin Källstrand.

KDUs riksmöte biföll i maj 2005 en motion som menar att europeiska ledare måste definiera gränsen för Unionens expansion och denna gräns bygger på ett samspel mellan geografi och kultur. Vid beaktandet av den geografiska aspekten bör europeiska politiker överväga huruvida det är rimligt att betrakta ett land med endast 4 procent av ytan på den europeiska kontinenten såsom ”europeiskt”. Skulle europeiska politiker komma fram till att detta är en rimlig slutsats, aktualiseras följaktligen frågan om medlemskap för länder som exempelvis Ryssland, Azerbajdzjan, Kazakstan, Armenien, Syrien, Israel, Libanon, Marocko, Turkmenistan och Georgien.

- Och om det bara handlar om att leva upp till mänskliga rättigheter borde exempelvis Kanada få inleda förhandlingar och på sikt även Kongo, Irak eller varför inte Kina, fortsätter Källstrand.

KDU menar att Europas gemensamma kulturella arv handlar inte endast om demokrati och mänskliga rättigheter. Europa är historiskt sett en kontinent med en gemensam grund i kristendomen och den västerländska humanismen, och vi menar att detta faktum spelar in för den folkliga identifikationen med ”Europa”. Turkiet tillhör inte den historiska europeiska gemenskapen, och det finns skäl att anta den stora del av Turkiet (96 procent) som ligger i Asien även fortsättningsvis kommer att hämta fler kulturella influenser från närområdet än från Bryssel eller Stockholm.

- Turkiet uppfyller inte kraven utifrån geografiska, kulturella, religiösa, juridiska kriterier och därför föreslår vi att Turkiet erhåller ett privilegierat partnerskap med Europeiska Unionen istället. Således avvisar vi tills vidare förhandlingar om fullt medlemskap för Turkiet, avslutar Källstrand.

För mer information kontakta:

Martin Källstrand
2:e vice förbundsordförande KDU
martin.kallstrand@kdu.se
0707-551212