Unga Allergiker

KRÄV RÖKFRITT! SKOLGÅRDAR OCH RÖKNING – EN ICKEFRÅGA!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:28 CET

Det talas en hel del om problemet med rökning på skolgårdarna. Men hur kan detta bli en fråga, undrar nu ungdomssatsningen Kräv Rökfritt. Istället för att se det solklara svaret har både skolvärld, Länsstyrelser och Regering valt att göra detta till en konstlad fråga utan svar. ”Detta sätter unga som gisslan i en fråga som egentligen fått ett solklart svar genom både gällande lagar, den av Sverige sedan länge ratificerade tobakskonventionen liksom Regeringens uppsatta mål i  tobaksfrågan” menar Madeleine Malmros, projektledare för ungdomsprojektet Kräv Rökfritt.

Enligt svensk lag är det förbjudet att röka på skolgårdarna i Sverige. Majoriteten av skolorna struntar dock i att följa den lagen. Istället för att sätta tydliga regler för vad som gäller i den egna skolan väljer kommunpolitiker, polis, skolledning och lärare att knuffa runt bestämmelsen mellan varandra i ett tafatt försök att slippa ta i problemet. Den vanligaste ursäkten verkar vara att de inte vet hur de ska kunna följa upp förbudet, alltså vad påföljden ska vara. Men hur svårt kan detta vara? Hur gör de med exempelvis alkohol i skolan, med cannabisrökning i skolans buskage eller en lärare som väljer att knuffa en elev? Dessa är också lagbrott! Och svaret är enkelt. Det tolereras inte, och människor ställs till svars. Men rökfrågan borde vara enklare än såhär. Visst kan vi välja att se det som en polisfråga, att dessa ovanstående fall löses i domstol, och dessutom konstatera att tobaksregleringen är svårtydd. Men så svårt är det inte! Vi förutsätter väl ändå att skolorna har en policy kring vad som tillåts och vad påföljden för dessa företeelser skall vara? Eller låter de en lagbrytande lärare som misshandlar en elev bara fortsätta som om inget hänt? Vi kan också likna  denna fråga vid mobbning mellan elever, då är det inga konstigheter om att skolan skall ställas till  svars. Varför denna ständiga skillnad just när det kommer till rökning?

När det gäller rökning väljer vi att krångla till det och gömma oss bakom att det är en gammal vana, trots att det faktiskt i detta fall finns en tydlig lagreglering sedan länge, påpekar Malmros

Ett exempel på detta är att skolorna nu skapar ytterligare en svårighet kring rökningen på skolgårdarna. Tydligen har inte alla skolor en skolgård, vilket har satt igång diskussioner om vad som egentligen menas med en skolgård. De frågar sig att eftersom en del skolor ligger i köpcentrum, är centrumet skolgården då? En del skolor ligger vidare på en hårt trafikerad gata, är gatan skolgård då? Om skolans närmaste utrymme är en trottoar, frågar de sig om trottoaren och, hör och häpna, entrén, är en skolgård. Och får de då inte röka där?

Denna diskussion är lika sorglig som den är banal. Svaret är inte svårt, det är extremt enkelt! Det ENDA svaret är: Alla platser där barn och unga rör sig ska vara rökfria! Barn och unga ska inte behöva påtala sin rätt till en rökfri omgivning, och just därför finns bestämmelsen fastslagen på fler än ett sätt! Detta är inte bara en självklar logik, det är lagstadgat och är dessutom statuerat i såväl tobakskonventionen som i regeringens satta mål i tobaksfrågan. Vi frågar oss, vart finns problemet? Frågan är onödig, för att inte säga onödigt dum. Svaret är enkelt och rationellt. Låt oss inte göra denna ickefråga till en fråga. Det är bara intetsägande. Kan någon verkligen påstå något annat?

MadeleineMalmros
Projektledare
Respektprojektet Kräv Rökfritt!
______________________________________

KRÄV RÖKFRITT! är ett rent ungdomsinitiativ som tidigare saknats i arbetet mot tobaksrökning trots den stora kapacitet vi unga besitter. Unga måste få driva frågan på sitt sätt, med fokus enbart på rökning och med ett demokratiskt arbetssätt. Riksförbundet Unga Allergiker som driver projektet Kräv Rökfritt! med medel från Folkhälsoinstitutet har funnits i närmare 20 år och styrs helt av unga.

Riksförbundet Unga Allergiker arbetar med att samla, stärka och utveckla barn och unga mellan 7 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Precis som vilken ungdom som helst har även vi behov vad det gäller skola och fritid. Därför arbetar vi för att skapa ett samhälle där ens delaktighet inte begränsas av en funktionsnedsättning. Genom att driva en konstruktiv allergi- och funktionalitetspolitik vill vi skapa ett tillgängligt samhälle – även för oss allergiker! För mer info se www.ungaallergiker.se, www.ungaallergiker.blogspot.com, www.twitter.com/ungaallergiker