Lärarnas Riksförbund

Krävs vilja att satsa på lärarna för att konflikt ska undvikas

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 11:00 CEST

– Ska Sverige även i fortsättningen vara en kunskapsnation krävs satsningar på lärarnas löner och arbetsvillkor. Gränsen är nådd för vällovliga uttalanden och utfästelser utan innehåll. Är inte kommunerna bereda att satsa på skolan så är förtroendet förverkat! Det säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Inom kort startar medlarna sitt arbete för att försöker hitta en lösning i lärarnas avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting. Kraven på att ett första steg måste tas mot att återupprätta lärarnas löneläge har SKL ännu klarat av att möta.

– Läget är allvarligt för svensk skola och utbildningsväsende. Allt färre söker till lärarutbildningarna. Jag oroas egentligen inte av att det är ont om utbildade behöriga lärare. Det är arbetsgivarnas ansvar. Och kanske måste lärarbristen brisera i politikernas ansikten innan förändringen sker? Kanske krävs det tomma lektionssalar och skolor utan lärare för att de ansvariga ska vakna? säger Metta Fjelkner.

– Jag önskar att vi i förhandlingarna hade kunnat komma överens med SKL om ett rejält lärarlönelyft. Nu är vi istället hänvisade till medlarna, säger Metta Fjelkner. Men hon understryker att även i en medling kan arbetsgivarna visa vilja att verkligen göra något åt lärarlönerna.

– Det finns inget som hindrar arbetsgivarna, det handlar enbart om vilja. Vi behöver ett lärarlönelyft för att hela skolan ska kunna lyftas. Vi har efterfrågat detta förut och vi fortsätter att kräva det.

Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarnas Riksförbunds ledning och Lärarförbundets ledning, agerar som en part gentemot arbetsgivarna i avtalsrörelsen.

–  Innan ett bud finns från medlarna kan ingen säga vad som händer. Men klart är dock att om arbetsgivarna saknar vilja att satsa på lärarna kan vi inte utesluta en konflikt, säger Metta Fjelkner.

****
Läs Metta Fjelkners debattartikel om läget i avtalsrörelsen och behovet av ett Lärarlönelyft:

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

 

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.