Kraft & Kultur

Kraft&Kultur drabbat av allvarlig räkenskapsmanipulation

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 11:10 CET

Avsevärda fel har avslöjats i räkenskaperna hos elbolaget Kraft&Kultur. Styrelsen misstänker att det kan vara resultatet av flera års manipulation av bolagets räkenskaper. Omfattningen är ännu oklar, men avvikelser beräknas kunna uppgå till 1,8 miljarder SEK. Saken upptäcktes genom bolagets egna interna kontroller och har i dag polisanmälts. Kraft&Kulturs kunder berörs inte av det inträffade.

- Vi är skakade av det vi just nu upplever. Allt tyder på att bolaget är drabbat av omfattande räkenskapsmanipulation, säger Oddbjørn Schei, styrelseordföranden i Kraft&Kultur och koncernchef i norska Troms Kraft som äger Kraft&Kultur.

 Händelsen är anmäld till Ekobrottsmyndigheten. Vidare har styrelsen i Kraft&Kultur beslutat att inleda extern granskning av saken.

 - Trots den allvarliga situation som vi står inför har Kraft&Kultur en sund underliggande verksamhet, och kunderna kommer inte att bli berörda av det som hänt, säger tillförordnade VDn i Kraft&Kultur, Jan Inge Johnsen. Han tillträdde efter att den tidigare VDn Boris Benulic avgick i förra veckan.

 Räkenskaperna har reviderats utan anmärkningar relaterade till de felen som nu avslöjats. Dessutom genomfördes en särskild revision av intäktsströmmarna och fordringsmassan 2010, utan att negativa avvikelser påfanns.

Styrelsen i Troms Kraft behandlade ärendet vid ett styrelsemöte i går, och inväntar nu det arbete som har satts igång för att få veta mer om omfattningen.

 

Kontaktpersoner:

Jan Inge Johnsen, VD Kraft&Kultur, mobil 0765 77 88 80

Oddbjørn Schei, VD Troms Kraft, tel + 47 901 83 693


Kort om Troms Kraft:

Norsk energikoncern etablerad 1898, med säte i Tromsø.

Omsättning: 3 miljarder NOK. 450 medarbetare

Äger 12 kraftverk och är delägare i ytterligare fyra.

Total årlig produktion: 1,9 TWh

Startat 2000 företaget Kraft&Kultur i Sverige AB