Kraft & Kultur

Kraft&Kultur levererar grön el till Järfälla kommun

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 22:46 CET

Järfälla kommun har genomfört en upphandling av elleverantör. Upphandlingen resulterade i att elhandelsbolaget Kraft&Kultur vann anbudet. Kraft&Kultur levererar nu endast förnybar el från vind och vatten till hela kommunen.

Järfälla kommun har skrivit avtal med Kraft&Kultur som leverantör av förnybar energi. Det nya avtalet löper från den 1 december 2010 till den 30 november 2012. Järfälla kommun förbrukar årligen 36 000 000 kWh (36 GWh), till en årlig kostnad på cirka 40 miljoner kronor.

– Genom att teckna leverans av grön el med Kraft&Kultur kommer Järfälla kommun att årligen minska sitt utsläpp av koldioxid med drygt 3 240 ton. Kommunen blir på så sätt klimatneutral när det gäller energiförbrukningen på de 352 anläggningar som ingår i avtalet, säger Anders Albrektsson, ansvarig storkunder på Kraft&Kultur.

Järfälla kommun är en av de 250 svenska kommuner och kommunala bolag som har tecknat elavtal med Kraft&Kultur.

För mer information kontakta:

Anders Albrektsson

Försäljning storkund

Tel: 08-522 149 01

E-mail: anders@kraftkultur.com

www.kraftkultur.com

Kraft&Kultur är ett helt grönt elbolag med förnybar el från vind och vatten. Kraft&Kultur levererar grön el till 65 000 hushåll i Sverige och Finland, 5 000 företag och 280 svenska och finska kommuner och kommunala bolag. Kraft&Kultur erbjuder sina kunder ett brett kulturutbud: magasinen Voltaire och Äventyrliga familjer, internetbokhandeln Kulturbutik.se, bokförlaget Voltaire Publishing. Kraft&Kulturs kunder kan också ta del av ett brett sortiment av ekologiska produkter via ekovaruhuset gemenskap:grön.