Regionförbundet Örebro

Kraftfulla utvecklingsinsatser i regionens skolor

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 15:01 CEST

Idag har regionstyrelsen fattat två viktiga beslut för kompetensutvecklingen i Örebroregionen. Det ena handlar om en kraftsamling för att förbättra grundskolornas resultat och det andra handlar om en regional kompetensutvecklingsstrategi.

I maj 2012 påbörjades arbetet ”Kunskapslyft för barn och unga” med syftet att förbättra resultaten för regionens skolor. Efter ett år har resultaten förbättrats men sju av regionens tolv kommuner finns bland de 35 skolkommuner som förra året uppvisade lägst skolresultat.

- Även om skolresultaten ser bättre ut i årets uppföljning av Örebroregionens utvecklingsstrategi finns det förbättringspotential. Därför måste vi göra en kraftsamling för att höja skolorna i vår region, säger Iréne Lejegren (S).

Regionförbundet Örebro avsätter nu en halv miljon kronor för att undersöka förutsättningarna för ytterligare satsningar för att lyfta elevernas resultat.  Förstudien, som ska vara klar till den sista december i år, ska bland annat resultera i en modell för skolsatsningar.

- Forskningsrapporter och erfarenheter visar att hållbara skolutvecklingsinsatser bygger på kartläggningar och analyser där många blir involverade. Om skolutvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt måste skolans alla nivåer involveras. Därför börjar vi med en förstudie där vi tar fram en framtida färdriktning, säger Peter Morfeldt som är utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro.

Samtidigt som en riktad satsning görs på grundskolorna tas ytterligare ett steg för Örebroregionens kompetensförsörjning i stort. Handlingsplanen för kompetensförsörjning går nu ut på remiss och regionstyrelsen fattar beslut om den i november.

För kommentarer

Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75  

För mer information

Kraftsamling för att förbättra grundskolornas resultat:
Peter Morfeldt, utvecklingsledare
Telefon: 019-602 63 10
E-post: peter.morfeldt@regionorebro.se

Handlingsplan för kompetensförsörjning:
Anette Granberg, Projektledare
Telefon: 019-602 63 28
E-post: anette.granberg@regionorebro.se

Peter Ranki, pressansvarig
Telefon: 019-602 63 35
E-post: peter.ranki@regionorebro.se


Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.