Suicide Zero

Kraftig brist på kuratorer i svenska skolor samtidigt som självmorden ökar bland unga

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 10:11 CEST

I en undersökning som den ideella organisationen Suicide Zero nyligen gjort, framgår att de flesta skolor saknar planer på hur man förebygger självmord. Var tredje skola saknar tillgång till skolpsykolog och var tionde skola har ingen kurator alls. Dessutom saknar många skolor kunskap om hur man pratar med elever om självmord och vad som kan leda till detsamma. Samtidigt tycker mer än hälften av rektorerna att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökat.

- Klart är att det finns en enorm kunskapsbrist om hur man förebygger självmord. Det i kombination med att det finns alldeles för få kuratorer och psykologer är en delförklaring till varför självmorden och självmordsförsöken ökat bland ungdomar på senare år. Ska skolor kunna arbeta effektivt för att förebygga självmord krävs minst en kurator per 275-400 elever. Denna kurator måste undervisa i livskunskap genom hela skolperioden så att eleverna lär sig lösa en del av sina livsproblem samt så att de lär känna en professionell vuxen som de kan vända sig till om de behöver det, säger Ludmilla Rosengren ordförande för Suicide Zero.

Suicide Zero lyfter fram Miamimodellen som ett föredöme för att minska självmorden bland ungdomar. I Miami tränas lärare vart tredje år i trender kring självskadebeteende och vilka metoder som används. De lär sig se varningstecken på när någon mår dåligt och om en skolpersonal misstänker att en elev mår dåligt kallas på kuratorn som undersöker, följer upp och utvärderar. 


- Enkelt uttryckt kan man säga att de tidigt hittar barn med problem, dessa får snabbt hjälp som följs upp. Jämför de med oss i Sverige där man måste må rejält dåligt för att kanske få tid hos BUP som då kommer in sent och som bara tar in de absolut mest allvarliga fallen. Ska vi minska självmorden bland ungdomar måste lära oss av vad de gjort i Miami, säger Alfred Skogberg, vice ordförande i Suicide Zero.


Kontakt: Ludmilla Rosengren, ordförande, 070-738 82 00Alfred Skogberg, vice ordförande 070-746 29 96Suicide Zero är en ideell organisation som verkar för en radikal minskning av självmorden. Suicide Zero kräver bland annat händelseanalyser efter barns självmord, en förändrad skolhälsovård som arbetar förebyggande och kriscentra i varje län. www.suicidezero.se