SIF

Kraftig förbättring av Sifs inkomstförsäkring – lindrar försämringar i a-kassan

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:59 CET

Nu förbättrar Sif sin inkomstförsäkring ytterligare för att kompensera sina medlemmar för försämringarna i a-kassan.

Sifs inkomstförsäkring blir - genom att ersättningsperioden i försäkringen den 1 januari 2007 förlängs till 150 dagar mot tidigare 100 - marknadens bästa.
Fler medlemmar kommer att omfattas och förbättringarna genomförs utan att premierna i försäkringen höjs.

– Tryggheten vid arbetslöshet borde framför allt finnas i den lagstadgade arbetslöshetsförsäkringen som är lika för alla. Men när allt tyder på att regeringen nu väljer att gå fram på detta sätt måste vi göra vad vi kan för att hålla Sifs medlemmar skadeslösa, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Inkomstförsäkringen faller ut vid arbetslöshet och omfattar alla Sifs medlemmar som tjänar över a-kassans inkomsttak, av regeringen från 1 januari 2007 föreslaget till 18 700 kr.
92 procent av Sifs heltidsarbetande medlemmar kommer att ha inkomster över den föreslagna taknivån, men kommer utan inkomstförsäkring ändå inte få ut mer än 14 960 kronor i månaden vid arbetslöshet.
Sänkningen av ersättningen de hundra första dagarna i a-kassan kommer att täckas upp av Sifs inkomstförsäkring.

Tidigare i somras gjordes andra förbättringar av Sifs inkomstförsäkring då bl a avgifterna sänktes och den övre åldersgränsen i försäkringen höjdes till att omfatta alla upp till 64 år mot tidigare 62 år.

Sifs inkomstförsäkring lanserades hösten 2001 och de första utbetalningarna till medlemmarna började 1 januari 2003. Sif har totalt ca 350 000 medlemmar varav ca 235 000 omfattas av inkomstförsäkringen.