Folkpartiet

Kraftig liberalisering och amnesti åt gömda asylsökanden

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 09:44 CEST

Under socialdemokratiska regeringar har flyktingpolitiken alltmer anpassats till en hårdnande europeisk trend. Kvinnor som våldtagits avvisas, barn som riskerar livslånga handikapp får inte stanna för att få vård, tusentals människor lever under jord och människor tvingas vänta på beslut om de får stanna i Sverige i månader och år. Listan på medmänskliga svek kan göras mycket längre.

Det säger Erik Ullenhag, flyktingpolitisk talesman (fp) i samband med att folkpartiets flyktingpolitiska motion väckts på fredagen.

Folkpartiet föreslår en kraftig liberalisering av flyktingpolitiken med bland annat följande reformer.

- Förändringar av utlänningslagstiftningen genom bl.a. ett vidgat flyktingbegrepp, en mindre restriktiv tolkning av begreppet humanitära skäl samt en stärkt lagstiftning gällande asylsökande barns rättigheter och möjlighet att få stanna.
- En snabb nedläggning av utlänningsnämnden och överförande av asylärendena till förvaltningsdomstolarna. Extra medel för att korta handläggningstiderna anslås och en lagreglering om hur lång tid ett asylärende får ta införs. I samband med att en ny asylprocess skapas ska systemet med s.k. nya ansökningar ersättas med en smalare säkerhetsventil.
- Amnesti för gömda flyktingar. På grund av den restriktiva politiken har tusentals asylsökanden känt sig tvingade att gå under jord. I samband med att flyktingpolitiken reformeras är det naturligt att ge de flyktingar som gömt sig under den socialdemokratiska regeringen amnesti.

Bild på Erik Ullenhag för fri publicering finns här: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/ErikUllenhag.htm

Erik Ullenhag
Riksdagsledamot (fp)
0708 - 13 67 18

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se