Mobilisering mot narkotika

Kraftig minskning av narkotikaturismen till Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:56 CET

Den så kallade myrtrafiken, dvs svenskar som åker till Köpenhamn för att handla narkotika, har mer än halverats sedan den öppna försäljningen av cannabis försvann från Christiania. Det visar en delrapport om svensk narkotikaturism i Köpenhamn, som Mobilisering mot narkotika har finansierat.

-Den nya, mer restriktiva synen på narkotika i Danmark gör att färre unga människor, både svenskar och danskar, exponeras för droger vilket minskar risken för missbruk, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.

Delrapporten, som är gjord av Jens Sjölander vid Malmö högskola, visar att tullens beslag av narkotika har minskat från 3-4 beslag om dagen i början av 2000-talet till knappt ett per dag idag. Tullverket menar att det rör sig om en reell minskning, trots att gränsbevakningen har förändrats över åren.

Enligt den danska polisens verksamhetsberättelse för 2005 har narkotikaturismen till Christiania i princip upphört. Handeln av Cannabisprodukter sker idag troligtvis på de haschklubbar som finns på olika håll i Köpenhamn.

Samtidigt som allt färre svenskar åker till Köpenhamn för att köpa narkotika verkar försäljningen av hasch och marijuana öka i Malmö.

-Rikskriminalpolisen har aviserat ett mer intensivt arbete mot cannabisbrottsligheten. Om vi därtill utvecklar vården för dem som har missbruksproblem, tror jag att vi på sikt kraftigt kan minska problemen, säger Björn Fries.

För mer information:

Ted Bergdahl, pressansvarig, Mobilisering mot narkotika, 0703-22 53 35

Jens Sjölander, fil mag i statsvetenskap, 0732-61 35 49 eller

0045 25 67 06 47