SVEP Information & Service AB

Kraftig minskning på värmepumpmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 15:35 CEST

Den negativa trenden med minskad försäljning av värmepumpar höll i sig under det tredje kvartalet 2012. Försäljningen i antal värmepumpar har minskat med drygt 30 %, jämfört med tredje kvartalet 2011.

Försäljningen av frånluftvärmepumpar har under perioden minskat med 36 %. En stor del i förklaringen är att frånluftsvärmepumpar till stor del sätts i nybyggda småhus. Statistik från SCB visar att under första halvåret 2012, minskade antalet påbörjade småhus med 53 %, jämfört med samma period 2011.

Fortfarande sjunker försäljningen av luft-vattenvärmepumpar, -34 %* under tredje kvartalet. För bergvärmepumpar har minskningen under perioden varit 31 %. För produktsegmentet större fastigheter var försäljningsminskningen 35 %.

-          Den svaga försäljningsutvecklingen är en konsekvens av den rådande konjunkturen med en helt avstannad nybyggnation av småhus, minskad mobilitet på bostadsmarknaden och förändrade lånevillkor. Utöver detta ser vi tecken på en viss mättnad på marknaden. Vi märker dock av ett ökat intresse för utbyte av uttjänta värmepumpar. I SVEPs enkätundersökning uppgav medlemsföretagen att 11 % av installationerna utgörs av utbyte av äldre värmepump. Det är en ökning med två procentenheter sedan året innan, säger Martin Forsén VD, Svenska Värmepumpföreningen.

* Statistikunderlaget för luft-vattenvärmepumpar är inte heltäckande, vilket gör att den verkliga nedgången sannolikt är något mindre.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.