TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Kraftig mobilisering för hållbarare mode

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2015 10:02 CET

Med mångmiljonbelopp i budget och en bred mobilisering från akademier och näringsliv har forskningsprogrammet Mistra Future Fashion iscensatt en av de största offensiverna för hållbart mode hittills i Sverige. Under de första fyra åren som programmet pågått har en omfattande projektverksamhet etablerats och där hela kedjan från bomullsodling till återvinning täcks. Nu inleds andra fasen där arbetet intensifieras ytterligare.

– Allt fler inser att sättet vi producerar och konsumerar kläder på inte är hållbart och att branschen måste hitta nya sätt att jobba på. Mistra Future Fashions roll är att verka för ett systemskifte med fokus på cirkulär ekonomi, säger Sigrid Barnekow, kommunikationsansvarig för programmet.

Hållbarare mode i fokus. ”Frågan om hur utslitna textilfibrer kan omvandlas till nya är en av många frågor vi arbetar med, säger Sigrid Barnekow, kommunikationsansvarig för Mistra Future Fashion.

Mistra Future Fashion samlar ett brett tvärvetenskapligt fält av experter från tunga akademier och institut och administreras av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut i Borås. Härutöver deltar ett femtiotal ledande företag och organisationer. För huvuddelen av finansieringen svarar Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, som bidrar med totalt åttio miljoner under de åtta år programmet pågår. Insatserna från medverkande företag och organisationer inräknat hamnar siffran på över hundra miljoner.

Efter första fasen har fyra övergripande områden nu utkristalliserat sig och som arbetet kommer kretsa kring under de kommande fyra åren: Designmetodik, leverantörsled, konsumtion och återvinningsprocesser.

– En förutsättning för ett mer hållbart mode är att miljöperspektivet finns med redan vid ritbordet varför utvecklingen av en mer progressiv designmetodik är viktig. Arbetet som hittills bedrivs inom relaterade projekt utvecklas väl och efterhand som framsteg görs anammas de hos medverkande företag.

– När det kommer till förbättringar i leverantörsledet är en stor utmaning att minska ner vatten- och kemikalieförbrukningen i de textila tillverkningsprocesserna. Vilka val är de rätta för en hållbar process? Om detta forskas det i ett flertal projekt, säger Sigrid.

Tiotusentals ton kläder och textilier kasseras varje år i Sverige och endast en mindre del lämnas in till second hand. En ohållbar utveckling som Mistra Future Fashion arbetar med från en rad infallsvinklar.

– Dels handlar det om att förändra konsumentbeteenden och få fler att ta ansvar för sin konsumtion. Med dessa frågor arbetar expertis inom beteendevetenskap. Om varje plagg användes i genomsnitt tre gånger längre skulle miljöpåverkan minska med nästan 70 procent visar forskning. Lika självklart som det är för många att lämna in sina glasflaskor måste det bli att lämna in sina kläder. Vid sidan om attitydförändringar krävs en bättre infrastruktur med fler återvinningsstationer, säger Sigrid.

Men förr eller senare passeras bäst-före-datum även för de mest högkvalitativa kläder varför effektiva metoder för textilåtervinning måste utvecklas.

– Hur kan utslitna textilfibrer omvandlas till nya och hur hanterar vi olika blandmaterial, ytbehandlingar och kemikalier? Det är frågor vi arbetar med. Avståndet till en effektiv återvinning är ännu långt, men viktiga framsteg görs, säger Sigrid som tillägger att Mistra Future Fashion också tittar på nya potentiella alternativ till dagens textila fibrer, exempelvis från skogsråvara.

Under första fasen av programmet har TEKO, Sverige textil- och modeföretag medverkat som projektfinansiär. Nu går organisationen in som officiell partner och fördjupar härigenom engagemanget. TEKOs kommunikationschef Lin Sällström säger:

– Hållbarhetsfrågan är något vi ägnar mycket tid och arbetet yttrar sig i allt från projektfinansiering och kunskapsförmedling till lobbyverksamhet för ökat offentligt stöd till relaterad forskning. Intressant med den kraftiga mobilisering som iscensatts genom Mistra Future Fashion är inte bara det kvalificerade progressiva arbetet för hållbarare textil produktion och konsumtion utan också alla nya potentiella affärsmöjligheter och öppningar för kostnadseffektiviseringar forskningen innebär.

– Som branschorganisation vill vi verka för att fler företag i de textilrelaterade näringarna får upp ögonen för Mistra Future Fashion och det omfattande tvärvetenskapliga arbete som pågår inom programmet. Här finns en fantastisk kompetens att ta del av, säger hon.