Demoskop AB

Kraftig nedgång för Moderaterna i Demoskops första väljarbarometern efter SD-utspelet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 11:58 CET

De rödgröna partierna ökar något i Expressen/Demoskops väljarbarometer för februari och får nu sammanlagt 40,6 procent. Allianspartierna backar till 39,0 procent, och därmed blir nu den rödgröna sidan återigen störst efter två månader med alliansledning. Ställningen mellan de båda blocken förblir jämn.

På allianssidan visar februarimätningen en kraftig rörelse i opinionen. Moderaterna backar till 18,5 procent (-5,8). Den statistiskt säkerställda nedgången kommer efter Moderaternas uppmärksammade utspel om en förändrad hållning i synen på möjligheten att förhandla med Sverigedemokraterna och kan av allt att döma tolkas som en reaktion. 

Moderaternas branta nedgång innebär uppgångar på mellan 1,0 och 1,7 procentenheter hos de andra allianspartierna. Störst är uppgången för Centerpartiet, som nu ökar till 11,1 procent. (+1,7). Det är den högsta nivån för Centerpartiet som uppmätts i Demoskops väljarbarometer sedan den inleddes år 1990.

Medan rörelserna är stora på allianssidan berörs inte den rödgröna sidan på samma sätt. Socialdemokraterna gör en liten uppgång till 26,9 procent (+0,2). Partiet har backat bland väljare i övre medelåldern under senare tid, men har samtidigt gjort en ökning bland de äldre. Detta accentuerar den kraftigt ojämna åldersprofilen på S-väljarna, med nivåer på närmare 40 procent bland väljare över 65 år att jämföras drygt 16 procent bland de yngsta.

-  Moderaterna har allvarliga problem i opinionen nu. Efter SD-utspelet har vi kunnat se hur Anna Kinberg Batra inte längre är en samlande ledare för alliansväljarna, och den branta nedgången för Moderaterna i februari är kvittot. SD-utspelet var ett riskabelt och kontroversiellt steg att ta, och många M-väljare har reagerat klart negativt, säger Peter Santesson, Chef för opinionsanalys på Demoskop.

Läs hela Peter Santessons analys här: http://www.demoskop.se/publicerat/valjarbarometern-februari-2017/

www.demoskop.se

Demoskop AB, Mäster Samuelsgatan 17, SE-114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se