Örebro Läns Landsting

Kraftig nyrekrytering av läkare till vårdcentralerna i Karlskoga

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:30 CET

Distriktsläkarsituationen i Karlskoga, som under flera år varit bekymmersam, står nu inför en kraftfull förbättring. Totalt anställs sex nya distriktsläkare som börjar arbeta på Karolina och Baggängens vårdcentraler i april och maj. Dessutom sker andra fö


Börjar redan 1 april
Redan 1 april börjar tre nyrekryterade distriktsläkare ta emot patienter vid Karolina vårdcentral och fr o m 1 maj kommer ytterligare två läkare till Karolina och en till Baggängen.
De största läkarproblemen har Karolina vårdcentral haft, där det under senare tid endast funnits en fast anställd läkare. På Baggängen har det periodvis funnits två ordinarie distriktsläkare. Läkarsituationen på Brickegården har varit relativt stabil och har nu ytterligare förbättrats.

Rekryteringsarbetet fortsätter
- Det är oerhört glädjande att detta målmedvetna arbete äntligen ger resultat, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, s.
- Resultatet av den här satsningen bådar gott inför framtiden. Arbetet i landstinget fortsätter kraftfullt på att rekrytera också på andra områden där läkarsituationen behöver förbättras.

Närmar oss målet om en läkare per 1 500 invånare
- Våra nyrekryteringar och andra åtgärder innebär att vi närmar oss den höga målsättningen i Nationella handlingsplanen att ha en läkare per 1 500 invånare, framhåller Staffan Fors, förvaltningsdirektör för landstingets primärvård, psykiatri och habilitering.
- Det är ett mål som också är antaget i vår egen regionala handlingsplan för Örebro län.

Sex nya distriktsläkare till Karlskoga
- Stora rekryteringsinsatser har pågått, och ett målmedvetet arbete med många inblandade. Det har nu resulterat i att vi anställer sex nya distriktsläkare, att tre läkare återvänder till patientarbetet och att vi utökar med två nya utbildningsläkare, säger Staffan Fors.

Tre läkare med andra uppdrag återgår till patientarbetet på Baggängen
-En stor förbättring i läkarbemanningen är att Barbro Krey, som tidigare varit verksamhetschef nu ägnar sig helt åt patientarbetet, berättar primärvårdschef Hans Maltén.
- Bengt Karlsson, som haft uppdrag för läkarutbildningen och därtill varit studierektor gör sammaledes, och Owe Lindh, som lämnat sitt uppdrag som primärvårdschef har återgått till sin hemmavårdcentral som läkare.

Förstärkning också på läkare under utbildning
-Glädjande nog har vi också förstärkt antalet ST-läkare, d v s läkare som går sin specialistutbildning till distriktsläkare. Vi har utökat med två tjänster, och det innebär att vi nu har totalt nio ST- läkartjänster på vårdcentralerna i Karlskoga, säger Hans Maltén.
- Det ger gott hopp för framtiden, eftersom förhoppningen är att man som ST-läkare trivs och stannar kvar i Karlskoga.

Utökad läkarutbildning behövs
- Samtidigt som det är en stor glädje att se läkarsituationen i Karlskoga förbättras på detta sätt, får vi inte glömma att för att klara läkarsituationen långsiktigt, måste läkarutbildningen i Sverige utökas, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Ann-Marie Wentzel


För mer information, kontakta
Marie-Louise Forsberg-Fransson
landstingsstyrelsens ordförande
tel 070 – 515 7409

Staffan Fors
direktör för primärvård, psykiatri och habilitering
tel 019 – 602 7315

Hans Maltén
primärvårdschef
tel 070 – 350 4876.