GS1 Sweden

Kraftig ökning av eCom/elektronisk handel i dagligvarubranschen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 07:45 CET

En nyligen genomförd undersökning bland de tre största dagligvaruhandelsföretagen, Axfood, Coop och ICA Sverige, som tillsammans representerar ca 90 % av den svenska dagligvarumarknaden, visar att användningen av elektroniska meddelanden baserade på GS1:s standarder för utbyte av information mellan leverantörer och handel har ökat kraftigt.Av undersökningen framgår bland annat att:

  • 82 % av alla order sker elektroniskt, att jämföra med 75 % år 2008.
  • 70 % av alla fakturatransaktioner, mot 53 % år 2008, sker idag med eCom/EDI.
  • Andelen elektroniska orderbekräftelser har ökat från 30 % år 2008 till 43 % i dagsläget.

GS1 Sweden:s Verkställande Direktör Bo Raattamaa kommenterar resultaten:

”Det är självklart mycket glädjande att dagligvaruhandeln ser affärsnyttan i att använda GS1-systemet. Dagligvarubranschen har varit pionjärer och framgångsrikt drivit införandet av streckkoder för att kunna hantera förpackningar och lastbärare på ett effektivt sätt. Nu tar man ytterligare steg i effektiviseringsarbetet i och med den kraftigt ökande användningen av eCom.

Bo Raattamaa ser många fördelar i att införa elektronisk handel:

”Kostnaderna blir lägre eftersom det manuella arbetet reduceras, men också genom att informationen med säkerhet blir rätt genom den automatiska, elektroniska matchningen. Också ledtiderna blir kortare när tiden för administration minskar”.

Undersökningen visar bland annat också att:

  • 9 av 10 artiklar – både konsumentförpackningar och detaljistförpackningar – identifieras med GS1s artikelnummer GTIN, som unikt identifierar en artikel eller en förpackning. Det är främst lösviktsbröd, frukt och grönt samt en del lokala produkter som butikerna själva köper in som avviker från mönstret.
  • GS1s kollinummer SSCC, som används för att tillverkare, leverantörer, transportörer och köpare ska kunna identifiera ett kolli, har ökat från 48 % år 2008 till 64 % år 2011.
  • Användandet av GS1s lokaliseringsnummer, GLN, för att på ett entydigt sätt identifiera t ex ett företag eller en produktionsenhet är 100 %. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Raattamaa, Verkställande Direktör, GS1 Sweden, 0706-604 989
Cecilia Gyldén, Marknads- och Kommunikationschef GS1 Sweden, 0705-705 595

GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt. Våra standarder och tjänster inkluderar streckkoder, e-handelsmeddelanden och EPC – vår standard för RFID. De ger, förutom möjlighet till effektiv lagerstyrning och automatiserade processer, även möjlighet till spårbarhet, patientsäkerhet och äkthetsbevisning. I Sverige är ca 10 000 företag och organisationer i olika branscher idag kunder till GS1 Sweden. GS1 Sweden ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SDH).