Statistiska centralbyrån, SCB

Kraftig ökning av exporten i mars

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:36 CEST

Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2006, i löpande priser:

Kraftig ökning av exporten i mars

Den svenska varuexporten uppgick under mars 2006 till 100,6 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 83,1 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 17,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 17,5 miljarder kronor under mars 2006 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För mars 2005 var överskottet 13,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars 2006 uppgick till 100,6 miljarder kronor och varuimportens till 83,1 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 22 procent medan importen värdemässigt ökat med 20 procent jämfört med mars 2005. Antalet vardagar var två fler jämfört med mars 2005.

Handeln med länder utanför EU gav under mars 2006 ett överskott på 18,4 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 0,9 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 14,1 miljarder kronor för mars 2006 jämfört med 13,8 miljarder för februari 2006. För januari 2006 var motsvarande värde 13,5 miljarder.

Handelsnettot för januari - mars 2006 gav ett överskott på 43,7 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden (januari - mars 2006) har värdet av varuexporten ökat med 19 procent medan varuimporten har ökat med 18 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 267,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 223,6 miljarder kronor. Handelsnettot för januari - mars 2006 gav därmed ett överskott på 43,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2005 noterades ett överskott på 35,7 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2004-2006 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra
http://www.scb.se/templates/pressinfo____165878.asp

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
http://www.scb.se/templates/pressinfo____165878.asp

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.


Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-29 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Erik Eklund
Tfn 08-506 943 07
E-post erik.eklund@scb.se
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.