Myggfeber

Kraftig ökning av malariafallen hos svenska resenärer

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:00 CET

Kraftig ökning av malariafallen hos svenska resenärer

Antalet resenärer från Sverige som smittats med malaria på resor i främst Afrika, har ökat med hela 33 procent det senaste året. Av de hittills 108 smittade har det även förekommit ett dödsfall. Det ökande resandet till den afrikanska kontinenten ställer mer krav på resenärer gällande förebyggande åtgärder, än för resor till flera andra destinationer i världen.

De länderna där flest resenärer från Sverige blev infekterade med malaria under 2009 var Uganda, Kenya, Elfenbenskusten, Nigeria, Sudan, Ghana, Gambia, Tanzania, Somalia och Kamerun. Flest smittade under innevarande år har drabbat resande i Uganda och Nigeria enligt Marika Hjertqvist, en av Smittskyddsinstitutets epidemiologer. Det som är allvarligt med de som smittas är att en majoritet drabbas av den farliga malariaparasiten P. falciparum, som obehandlad har en hög dödlighet säger Marika Hjertqvist.

De flesta malariaproblemen inträffar i de tropiska delarna av den afrikanska kontinenten och det finns en resistentutveckling mot en del malariaprofylax och vissa profylax är mer effektiva mot P. falciparum än andra. Den svenska patienten som avled av malaria efter en resa i Moçambique var smittad av P. falciparum och hade även förebyggt med malariaprofylax.

- Det senaste året har vi fått se ett kraftigt ökat resande till den afrikanska kontinenten, enligt Heikki Bengtsson, riskanalytiker specialiserad på internationell resesäkerhet. Ett ökat antal resenärer kommer att drabbas av reserelaterade problem kopplade till sjukdomar bland annat överförda av mygg. Resenären måste vara medveten om att malariamedel inte alltid ger ett totalt skydd. Förebyggande åtgärder för att slippa myggstick är extremt viktigt. Malariaproblemen är som störst på den afrikanska kontinenten och denguefebern är den dominerande risken i Asien. Källa: myggfeber.se

För mer information om malaria och om hur smitta förebyggs, besök: www.myggfeber.se och smi.se

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, Riskanalytiker – Myggfeber.se: 0708 – 10 45 01

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

Myggfeber.se är specialiserade på resesäkerhet och har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker kring hälsa och säkerhet inför utlandsresan.Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se