Skatteverket

Kraftig ökning av obetalda skulder

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 09:10 CEST

Ny halvårsstatistik från kronofogden

Antalet ansökningar om betalningsförelägganden ökade med tolv procent under det första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2003. Många av ärendena rör mobiltelefonskulder och internetskulder.

Under de två första kvartalen i år ökade antalet ansökningar om betalningsförelägganden till nästan
382 000 jämfört med cirka 340 000 under motsvarande period förra året. Räknat över en femårsperiod uppgår ökningen till 55 procent. Däremot har inte antalet gäldenärer (skuldsatta) ökat. Varje gäldenär har dock fler skulder än tidigare, visar ny halvårsstatistik från Skatteverkets kronofogdeavdelning.

Det finns troligen flera orsaker till ökningen. Det har blivit lättare att låna pengar och att handla på kredit. Samtidigt har företagen och inkassobolagen stramat upp sin hantering av obetalda skulder och lämnar över ärenden till kronofogdemyndigheten snabbare än tidigare.

En annan orsak kan vara att medborgarna har fått fler räkningar att hålla reda på till följd av möjligheten att välja operatör för telefoni, internet och så vidare.

- Om du som privatperson har fått ett brev om ansökan om betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten, är det viktigt att agera så snabbt som möjligt för att försöka förhindra att du får en betalningsanmärkning, säger Åsa Mattsson, informatör på Skatteverkets kronofogdeavdelning.

På vår webbplats finns ytterligare information.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar och är dessutom chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.kronofogden.se


Informatör Åsa Mattsson
Direkttel: 08-764 82 22
Mobiltel: 070-832 87 24

Pressekreterare Björn Tennholt
Direkttel: 08-764 87 69