Marknadsmedia

Kraftig ökning av resultatet för Marknadsmedia-gruppen.

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 14:20 CET

I veckan lämnar Marknadsmedia-gruppen in bokslutet för det brutna räkenskapsåret som visar en kraftig förbättring av koncernens resultat. Omsättningen ökade ifrån 86 till 92 miljoner och rörelseresultatet ökar med 200% ifrån 1,7 till dryga 5,2 miljoner.

Samtliga verksamheter i koncernen visar positiva siffror undantaget Bildarkivet som backar med drygt 1 miljon kronor. Bättre går det för tidningsproduktionen som dubblerar resultatet till 2,1 (1,0) miljoner på norden-basis, detta trots att omsättningen minskat med 8 miljoner ifrån 58 till ca 50 miljoner.

- Det har varit ett par år av nedåtgående trend inom print-marknaden och vi har valt att fokusera på lönsamhet och att konsolidera verksamheten de senaste åren, säger koncernchef Magnus Hasselteg.

Tappet av omsättningen inom print-verksamheten kompenseras dock upp med en stor ökning ifrån koncernens digitala verksamheter. Mediaview står för den största ökningen och omsätter närmare 35 (19) miljoner, dock fortfarande med ett blygsamt resultat på 0,3 (0) miljoner kr.

- Vi har haft ett uttalat mål om att prioritera expansion och ta marknadsandelar. Att Mediaview växer är naturligt, vi upplever att vår produkt ligger rätt i tiden och att vi möter ett ständigt växande behov på marknaden, inte minst bland mindre och medelstora företag fortsätter Magnus Hasselteg.

Marknadsmedia, som tagit emot flera tillväxtpris och utmärkelser under de senaste åren, inte minst som Gasellföretag, räknar med att fortsätta sin tillväxt under 2012.

- Vi är dock inte nöjda med våra marginaler än men det känns som vi har lämnat de tuffaste åren bakom oss. Nästa år räknar vi med att vara tillbaka till fortsatt expansion på nya marknader inom flera av våra verksamheter, berättar Magnus Hasselteg.

Besök www.marknadsmedia.se/pressbilder för kontaktuppgifter och bilder

Marknadsmedia är en nordisk mediakoncern under ständig utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda smarta lösningar där våra kunder effektivt når ut med sitt budskap till rätt målgrupp. Vi arbetar med tidningsproduktion och försäljning av bilagor i dags- och veckopress, kundtidningar, magasin och digitala tidningar.

Vi erbjuder även bildbankstjänster, uppdragsfotografering och hjälper våra kunder att effektivisera investeringar inom digitala medier och sökmotorer genom våra verksamheter Bildarkivet.se, Mediaview och Kenzaku. Omsättningen 2011 uppgick till drygt 90 miljoner för koncernen varav tidningsproduktionen stor för ca hälften. Bolaget finns representerat med 6 kontor i hela Norden med huvudkontor i Uppsala.